Återbetalning

Vi bygger fiber för framtiden!

Återbetalning överskjutande anslutningsavgift i vårt projekt

 

Vid föreningens årsmöte togs beslut att återbetala det kvarstående anslutningsbeloppet till det fibernät vi tidigare planerade att själva äga.

 

Återbetalningen är nu vid deadline 30/9 slutförd till 257 medlemmar. Det är endast ett fåtal medlemmar som inte återkopplat med återbetalningsinfo vilket då enligt åtsmötesbeslutet innebär att beloppet tillfaller föreningen.

 

Redovisning av återbetalningsbeloppet enligt årsmötesbeslutet:

  • Varje medlem betalade under 2017 en anslutningsavgift till Matteröds Fiber på 2.000kr per fastighet som skulle anslutas. Av denna summa är 213kr redovisad som förbrukade projektkostnader (var förutsättning för att starta projektet och senare teckna avtal med Zitius). Kvarstående 1.787kr per anslutning återbetalas minus beslutade medlemsavgifter (250kr/år) enligt beslut på föreningsstämmorna fjol och i år.
  • Medlemsavgiften är tidigare beslutad till 250kr per år under 2017 (är redan avdragen per medlem i vår bokföring) samt 2018 och 2019. Totalt alltså 750kr.
  • För medlem med en ansluten fastighet återbetalas 1037kr (2000kr inbetalt -213kr projektkostnader -750kr medlemsavgifter).
  • För medlem med två anslutningsavgifter återbetalas 2824kr (2*2000kr inbetalt -2*213kr projektkostnader -750kr medlemsavgifter).
 
 

 
 
 
 

Matteröds fiber - ekonomisk förening

Organisationsnummer 769630-7755