Återbetalning

Vi bygger fiber för framtiden!

Återbetalning överskjutande anslutningsavgift i vårt projekt

 

Vid föreningens årsmöte har beslut tagits att återbetala det kvarstående anslutningsbeloppet till det fibernät vi tidigare planerade att själva äga.

För att genomföra återbetalningen behöver varje medlem meddela kontonummer via nedan formulär för återbetalning senast den 31/8.

 

Redovisning återbetalning enligt årsmötesbeslut:

  • Varje medlem betalade under 2017 en anslutningsavgift till Matteröds Fiber på 2.000kr per fastighet som skulle anslutas. Av denna summa är 213kr redovisad som förbrukade projektkostnader (var förutsättning för att starta projektet och senare teckna avtal med Zitius). Kvarstående 1.787kr per anslutning återbetalas minus beslutade medlemsavgifter (250kr/år) enligt beslut på föreningsstämmorna fjol och i år.
  • Medlemsavgiften är tidigare beslutad till 250kr per år under 2017 (är redan avdragen per medlem i vår bokföring) samt 2018 och 2019. Totalt alltså 750kr.
  • För medlem med en ansluten fastighet återbetalas 1037kr (2000kr inbetalt -213kr projektkostnader -750kr medlemsavgifter).
  • För medlem med två anslutningsavgifter återbetalas 2824kr (2*2000kr inbetalt -2*213kr projektkostnader -750kr medlemsavgifter).

 

Återbetalning har beslutats att ske enligt följande:

  • Varje medlem ska genom nedan formulär meddela det bankkontonummer som återbetalning ska ske till. Vid frågor eller problem med att ange korrekt bankkontonummer ska medlem senast innan deadline kontakta föreningen via e-post till info@matterodsfiber.se för att tillgodoräkna sig återbetalningen.
  • Bankkontonummer samt övrig återbetalningsinformation enligt nedan ska meddelas till föreningen senast 31/8 2018. Därefter kommer föreningen påminna medlem en gång per e-post samt vid behov en gång per postat brev till den adress som angetts vid tecknande av föreningens anslutningsavtal. Medlemmens fordran (ovan belopp) tillfaller föreningen ifall medlem trots påminnelse inte meddelat föreningen sin återbetalningsinformation senast den 31/10 2018.

 

 

Vi kommer succesivt under hela återbetalningsperioden genomföra återbetalning minst 1 gång per månad. Vänligen fyll därför i nedan formulär snarast.

Tack på förhand.

 

Fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska fält och kan inte lämnas tomma.

 
 

 
 
 
 

Matteröds fiber - ekonomisk förening

Organisationsnummer 769630-7755