FAQ vanliga frågor / Dokument

Frågor & svar - FAQ

 

 

Medlemsavgift, hur stor är den?

Denna intäkt till föreningen ska täcka våra löpande föreningsavgifter. Just nu är medlemsavgiften beslutad av årsmötet till 250kr/år, men senare kommer den vara lägre eftersom det endast är nu i uppstartsskedet som vi har större omkostnader för utskick, administration och projektering. Inbetalning sker årsvis enligt den medlemsavgift som årsmötet beslutat.

 

Är fiber framtidsssäkert?

För telefon, internet och annan kommunikation är fiber ett bevisat säkert alternativ för lång framtid. I många områden ersätter fiber faktiskt redan idag det gamla kopparnätet som tyvärr stängs succesivt i Sverige. Om man även i framtiden efter kopparnätets stängning önskar en fast uppkoppling av telefon, och internet så är alternativet en fibernätsanslutning. Det är helt enkelt vårt framtida fasta nät.

 

Vad blir månadskostnaden?

Det beror på vilka tjänster du köper (internet, TV, telefoni). Det kan också tillkomma en fast månadskostnad s.k. byanätsavgift, beroende på vilket affärsupplägg vi gör med dem som säljer tjänsterna. (Men med en byanätsavgift, blir å andra sidan tjänsterna billigare.)

 

Vad kommer vi få för utbud?

Vi bygger ett s.k. öppet nät, som innebär att flera tjänsteleverantörer erbjuder sina tjänster och man kan sedan välja fritt bland dessa. Vi har även planerat att förhandlar fram ett eller ett par baspaket som man kan välja att köpa till ett extra fördelaktigt pris. Alla dessa möjligheter kommer vi att presentera när vi upphandlat sk. kommunikationsoperatör vilket görs i samband med byggstart.

 

Vilken hastighet är vi lovade?

Du kan få ända upp till 1 Gbit/s, men din hastighet beror på vilken tjänst du köper från tjänsteleverantören.

 

När börjar fibern grävas ner?

Ambitionen och en realistisk bedömning är att det sker våren 2018. Därefter tar det gissningsvis 8-10 månader innan de första delområdena får sin första fiberleverans.

 

Hur djupt gräver man ner kabeln?

På den egna tomten gräver man er den ca. 30 cm, i vanlig terräng ca. 60 cm och på åkermark 80 cm.

 

Hur lång är livslängden på fibernätet?

Man vet inte det idag. 1972 installerades den första och den är fortfarande i drift :-)

1990-91 byggdes trafikverkets fibernät och det har inte varit någon försämring. Problemen har främst handlat om dålig kvalitet från början. Även om fibern kanske har begränsad hållbarhet så läggs den ju i en kanalisation (slang), så kan man alltid dra ut den gamla fibern och blåsa in ny. Kanalisationen har i princip obegränsad livslängd.

Varför fiber ?

 

Fiber är en framtidssäker och driftsäker infrastruktur med obegränsad kapacitet! Det finns många argument för att installera fiber, här kommer några av dem:

 

  • Den fasta telefonen kommer att försvinna. När är bara en tidsfråga!

 

  • Fiber ger en stabil, jämn och hög hastighet. Lika hög hastighet vid uppladdning som nedladdning.

 

  • Fibernät är framtidssäkert. Det klarar av bredband, telefoni, tv, film, larm och mycket, mycket mer!

 

  • Du sparar pengar varje månad med flera tjänster via samma uppkoppling.

 

  • Fiberanslutning gör ditt hus attraktivare vid husförsäljning. Enligt den mäklare vi tillfrågat ställs ofta frågan kring fiber vid husvisning, speciellt när det är yngre personer som ska köpa hus. Hur mycket värdet på huset ökar går inte att svara på, men helt klart påverkar det husförsäljningen.

 

  • När kopparnätet försvinner från ett område så måste vi boende hitta andra möjligheter för att säkra vår kommunikation.

-Läs här vad Telia har att säga om övergången till framtidens nät.

-Läs här vad PTS (Post- och telestyrelsen) skriver om förändringarna i tele- och bredbandsnäten.

Dokument

 

Från styrelsen är det vår absoluta ambition att ha en så stor öppenhet som möjligt ut mot våra medlemmar. På denna sida finns ett antal dokument tillgängliga, såsom protokoll från möten i föreningen, stadgarna och diverse marknadsföringsmaterial.

 

Markavtal

Mall för markavtal Zitius-Skanova

 

Mötesprotokoll

Kallelse årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2016

Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse 2016

Årsmötesprotokoll 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015

Revisionsberättelse 2015

2015-08-11 Föreningsstämma - Föreningens bildande

 

Stadgar

2015-09-14 Föreningsstadgar uppdaterade vid registreringen av på Bolagsverket

 

Logotyper & dokumentmallar

Logotype 5cm bred (jpeg)

Logotype 10cm bred (jpeg)

Logotype 20cm bred (jpeg)

Logotype 30cm bred (jpeg)

EU Stöd - liten logotype

 

Övriga dokument

Fullmakt för ombud

 

Matteröds fiber - ekonomisk förening

Organisationsnummer 769630-7755