Dokument

Vi bygger fiber för framtiden!

Dokument

 

Från styrelsen är det vår absoluta ambition att ha en så stor öppenhet som möjlight ut mot våra medlemmar. På denna sida finns ett antal dokument tillgängliga, såsom protokoll från möten i föreningen, stadgarna och diverse marknadsföringsmaterial.

 

 

Avtal

Markupplåtelseavtal fiberoptisk ledning

 

Brev och kommunikation till våra medlemmar

2015-08-09 - Informationsbrev till alla som fyllt i intresseanmälan

2015-09-22 - Informationsbrev till dig som bor utanför huvudområdet

2015-09-22 - Brev Intresseanmälan - till dig som bor innanför huvudområdet men ej anmält dig

2015-10-12 - Brev Intresseanmälan - till dig som bor innanför huvudområdet men ej anmält dig - påminnelse

2015-12-21 - Brev Intresseanmälan - Brönnestad och Horröd

2015-12-28 - Brev om infoträff 12 jan 2016

2016-01-03 - Fiberetableringsområde - Matteröds Fiber

2016-03-13 - Presentation på Årsstämman

2016-03-20 - Informationsbrev beslutat fiberområde

 

Mötesprotokoll

2015-08-11 Föreningsstämma - Föreningens bildande

2015-09-01 Föreningsstämma - Informationsmöte

 

Stämmohandlingar 2016

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisning 2015

Revisionsberättelse

Fullmakt för ombud

 

Stadgar

2015-09-14 Föreningsstadgar uppdaterade vid registreringen av på Bolagsverket

Det som inte beskrivits i stadgarna regleras i: Lagen om ekonomiska föreningar

 

Logotyper & dokumentmallar

Logotype 5cm bred (jpeg)

Logotype 10cm bred (jpeg)

Logotype 20cm bred (jpeg)

Logotype 30cm bred (jpeg)

 

Övriga dokument

Dokumentmall Word med logga och sidnumrering

2015-08-29 Fiberbyggarprocessen

2016-04-12 Beslut om stöd till bredbandsutbyggnad från Länsstyrelsen Skåne

Matteröds fiber - ekonomisk förening

Organisationsnummer 769630-7755