Varför fiber - FAQ

Vi bygger fiber för framtiden!

Varför fiber ?

 

Mäklarens kommentar

 

 

 

 

 

Läs vad Telia har att säga om Övergången till framtidens nät.

 

Klicka på loggan till vänster för en länk till artikeln.

 

 

 

 

Eller vad Post- och telestyrelsen skriver om förändringarna i tele- och bredbandsnäten.

Fiber är en framtidssäker och driftsäker infrastruktur med obegränsad kapacitet

 

Det finns många argument för att installera fiber, här kommer några av dem:

 

  • Den fasta telefonen kommer att försvinna. När är bara en tidsfråga!

 

  • Fiber ger en stabil, jämn och hög hastighet. Lika hög hastighet vid uppladdning som nedladdning.

 

  • Fibernät är framtidssäkert. Det klarar av bredband, telefoni, tv, film, larm och mycket, mycket mer!

 

  • Du sparar pengar varje månad med flera tjänster via samma uppkoppling.

 

  • Fiberanslutning gör ditt hus attraktivare vid husförsäljning. Enligt den mäklare vi tillfrågat ställs ofta frågan kring fiber vid husvisning, speciellt när det är yngre personer som ska köpa hus. Hur mycket värdet på huset ökar går inte att svara på, men helt klart påverkar det husförsäljningen.

 

  • Vi kommer att presentera en bankfinansieringslösning för de som önskar uppdelning av fiberanslutningsinvesteringen.

 

  • Det kommer aldrig att bli billigare om man avvaktar till efter den 15 mars att ansluta sig till vårt fibernät! Orsaken är att det är dyrare att projektera och gräva i efterhand. Dessutom är det nu som upp till 60% av byggandet finansieras via stöd från Jordbruksverket.

 

  • När kopparnätet försvinner från ett område så måste vi boende hitta andra möjligheter för att säkra vår kommunikation.

 

Om landsbygden ska ha en möjlighet att följa med i den tekniska utvecklingen, krävs därför att vi

genom gemensamma projekt bygger våra egna fibernät.

 

 

Kopparnätet är en återvändsgränd. Fiber är den nya standarden för kommunikation.

 

Fibernät ger en framtidssäker infrastruktur som företrädesvis grävs ner i mark och som är väldigt driftsäker. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år.

Genom att vi lägger fibern i nergrävda rör (kanalisation) så skapas möjligheter att förnya, byta ut och expandera fiberkabeln över tid.

(Klicka på denna bild för större version.)

 

 

Fiberprocessen

 

Vår fiberbyggarplan

 

Den 16 mars uppdaterades vår bidragsansökan och i mitten av april 2016, skall alla inom beslutat fiberområde, få en offert på vad det kostar att ansluta sig och man har däefter fram till 15 maj att skriva på ett anslutningsavtal.

 

 

(På sidan med dokument, kan du ladda ner fiberprocessen i större format.)

Detta dokument

skall uppdateras.

 

Vårt fibernät

Styrelsen arbetar för att föreningen ska bygga och äga fibernätet. Vi har undersökt de alternativ som finns, och kommit fram till att det finns flera fördelar att äga nätet, och ingen egentlig stark nackdel. Flera fiberföreningar har förhandlat till sig riktigt låga priser på de tjänster som senare levereras i fibernätet. Orsaken är enkel, ca 50% av en ”vanlig internetfaktura” tillfaller fibernätet och av detta äger föreningen spridningsnätet. Det finns alltså en intäkt för fibernätsägaren, och med denna ”intäkt” avser vi att i framtiden förhandla till oss underhåll samt lägre priser för de tjänster ni medlemmar köper i fibernätet.

 

Vi drar nätet förbi flera anslutningspunkter för att kunna förhandla med flera leverantörer. Och eftersom vi kommer att äga nätet så kan vi, vid behov, byta leverantör.

Frågor & svar - FAQ

Om man anmält sig, binder man upp sig?

För att få en offert på anslutningskostnad måste du vara medlem i föreningen. (Du måste ha fyllt i intresseanmälan, livit godkänd som medlem och betalat medlemsavgiften.) Att vara medlem kostar 250 kr för tiden fram till 1/1 2017, men det är först när du fått en offert på anslutningskostaden och du tackat ja till det avtalet, som du har bundit dig.

 

Varför en Ekonomisk Förening?

Fibernätet behöver en ägare och den bästa ägandeformen för detta är en ekonomisk förening, där alla demokratiskt och gemensamt tar beslut om hur vi skall bygga och äga vårt gemensamma nät nu och i framtiden.

 

Vad kommer det att kosta?

Första årets medlemsavgift (inkluderar hösten 2015 och hela 2016), kostar 250 kr och denna behöver vi för att kunna starta upp föreningen, hålla möten, göra utskick ragga medlemmar och bedriva annan medlemsverksamhet och få fram en offert.

Förprojekteringen av nätet är klar, men kommer att uppdateras i mars och därefter är planen att i april/maj kunna återkomma till alla medlemmar med en offert på vad det kostar att ansluta sig.

 

Vad har det kostat på andra ställen?

Undersökningar visar att det kostar ca 40-50.000 kr per hushåll att bygga ett fibernät, men genom att söka bidrag från bl.a. EU (som fördelas av Länsstyrelsen), kan man få ner kostnaden till det enskilda hushållet till 15-25.000 (inkl. moms).

Av denna kostnad är ca. 2-5.000 grävningen på den egna tomten som ej ingår i den offert man får från föreningen. Orsaken är att denna grävning berättigar till ROT-avdrag om man själv köper denna tjänst.

 

Vad innebär grävning på egen tomt?

Föreningen bekostar grävning fram till tomtgräns. Grävningen på den egna tomten bekostas av fastighetsägaren, (förutom fiberslang och kabel som föreningen står för). Som tomtgräns anses normalt sett den punkt där tomten avgränsas av en gräsmatta, en häck, ett staket eller liknande, dvs trädgårdsgränsen. (Tomtgränsen skall inte förväxlas med fastighetsgränsen.)

 

Kan man delbetala anslutningsavgift/insats?

Vi kommer att presentera en bankfinansieringslösning för de som önskar en uppdelning av fiberanslutningsinvesteringen.

 

Vad blir månadskostnaden?

Det beror på vilka tjänster du köper (internet, TV, telefoni). Det kan också tillkomma en fast månadskostnad s.k. byanätsavgift, beroende på vilket affärsupplägg vi gör med dem som säljer tjänsterna. (Men med en byanätsavgift, blir å andra sidan tjänsterna billigare.)

 

Vad kommer vi få för utbud?

Vår ambition är att bygga ett s.k. öppet nät, som innebär att flera tjänsteleverantörer erbjuder sina tjänster och man kan sedan välja fritt bland dessa. Vi har även planerat att förhandlar fram ett eller ett par baspaket som man kan välja att köpa till ett extra fördelaktigt pris.

Alla dessa möjligheter kommer vi att presentera när vi upphandlat sk. kommunikationsoperatör.

 

Vilken hastighet är vi lovade?

Du kan få ända upp till 1 Gbit/s, men din hastighet beror på vilken tjänst du köper från tjänsteleverantören.

 

Kan jag vänta och ansluta mig senare?

Det är fullt möjligt, men det blir dyrare. Vi kommer att söka bidrag för de fastigheter som anmäler sitt intresse och gör ett gemensamt arbete med fibernätet under en begränsad period. Kostnaderna kommer att fördelas solidariskt och alla fastigheter kommer att betala samma anslutningsavgift, men den som ansluter sig i efterhand, måste själv täcka sina kostnader. Erfarenheter från andra projekt visar att det oftast blir upp till dubbelt så dyrt att vänta.

 

Jag har flera fastigheter. Vad skall jag betala?

En medlem betalar en medlemsavgift per år. För varje ansluten fastighet betalas en insats/anslutningsavgift. Varje medlem kan äga flera fastigheter och betalar då en medlemsavgift, men en insats/anslutningsavgift per fastighet som ansluts. (Med fastighet menas ett markområde med egen fastighetsbeteckning.)

 

Får jag ersättning för ledningar på min mark?

Alla kalkyler kommer att bygga på att alla markägare solidariskt ställer upp och upplåter sin mark, med insikten om att vårt gemensamma mål är att få en fortsatt livskraftig landsbygd, så ännu fler människor och företag vill flytta hit.

 

Har föreningen tillstånd att gräva i kommunens mark?

Vi fiberföreningar konkurrerar inte med kommunens fibersatsning, utan är en del av Hässleholms kommuns plan för fiberetablering. Fiberföreningar är en förutsättning att förverkliga målet om att 95% av kommuningvånarna 2020 skall ha tillgång till fiber.

Kommunen har dessutom redan ansökt om medlemskap för de fastigheter som ligger inom vårt nätområde och som medlem av vår förening, vore det högst osannolikt att de skulla vägra oss ett grävavtal, för då skulle föreningen inte kunna leverera fiber till de kommunala fastigheterna inom vårt fiberområde.

 

När kommer det vara klart?

Enligt den mycket preliminära plan vi jobbar med just nu, planerar vi att upphandling av gräventreprenad, kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör skall vara klara i augusti 2016. Vi bedömer att det därefter tar ca. 6-12 månader kan vi ha ett snabbt fiber installerat och klart i husen.

 

Hur djupt gräver man ner kabeln?

På den egna tomten gräver man er den ca. 30 cm, i vanlig terräng ca. 60 cm och på åkermark 80 cm.

 

Hur lång är livslängden på fibernätet?

Man vet inte det idag. 1972 installerades den första och den är fortfarande i drift :-)

1990-91 byggdes trafikverkets fibernät och det har inte varit någon försämring. Problemen har främst handlat om dålig kvalitet från början. Även om fibern kanske har begränsad hållbarhet så läggs den ju i en kanalisation (slang), så kan man alltid dra ut den gamla fibern och blåsa in ny. Kanalisationen har i princip obegränsad livslängd.

Matteröds fiber - ekonomisk förening

Organisationsnummer 769630-7755