Startsida

Matteröds fiber

 

Föreningen Matteröds Fiber har sedan starten 2015 engagerat sig i att fibernät för bredband i området kring Matteröd i Hässleholms kommun.

 

Området inkluderar Skyrup, Maglehult, Mjölkalånga, Svenstorp och övriga områden gränsande till Matteröd socken. 

 

Fibernätet driftsattes hösten 2019.
Det är byggt och ägs av Zitius som ingår i Telia. 


Tjänsteleverantörer presenterar Zitius på sin hemsida www.zmarket.se


Intresse om efteranslutning görs till Zitius via www.fibertillalla.se där även kontaktuppgifter finns till nätägaren Zitius (Telia/Skanova). 

Nyheter

 


2024-05-27

FÖRENINGENS SISTA ÅRSMÖTE 240617 19.00
Det är dags för årsmöte, det sista vi håller i vår förening. Vi tog ett beslut under föregående år att avveckla föreningen. Dock har de juridiska kraven från Bolagsverket gjort att vi behöver kalla till ytterligare ett årsmöte för att formellt ta beslutet på rätt sätt om likvidation. Vi ses i Matteröds församlingshem måndag 17:e juni 2024 kl. 19.00, se mer i kallelsen.


Kallelse med agenda finner ni här... 

Årsbokslut och verksamhetsberättelse finner ni under sidan dokument


Välkomna!
Roger Höjendal, ordförande, Skyrup
Per Alvarsson, kassör, Erikstorp
Thomas Rönnblom, sekreterare, Matteröd
Johan Jerleryd, ledamot, Maglehult
Henrik Nilsson, ledamot, Mjölkalånga
Magnus Rundberg, ledamot, Mjölkalång

2023-06-05

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE MATTERÖDS FIBER
Matteröds församlingshem måndag 2023-06-26 kl. 19.00

Det är dags för årsmöte, kanske även det sista vi håller i vår förening. Styrelsens förslag till årsmötet är att föreningen avslutas, se mer i dagordningen under Dokument. Vi har nu under tre år ett välfungerande fibernät i bygden, det vi under 2015 startade kämpa för har blivit verklighet till nytta för både boende, gäster och företag.


Att ha en stabil och snabb uppkoppling har blivit en vardag för oss, det är först när man pratar med vänner i kringliggande landsbygd som man förstår vilken skillnad fibernätet faktiskt gör för oss. Inte minst under pandemin blev detta tydligt, och våra digitala erfarenheter har vi god nytta av även ny efter coronaåren. Tyvärr finns det en del fastigheter även i vårt nät som inte valde att ansluta sig när nätet byggdes. Vi vet att Zitius håller på med att erbjuda efteranslutning men ärligt talat så går det mycket sakta och är både oklart om när efteranslutning kan ske samt till vilket pris.


Men ni, alla våra medlemmar som ju äger de allra flesta av fastigheterna inom vårt fibernätsområde har en fast och stabil fiberlina att använda till både jobb och nöjen. Det är vi i styrelsen mycket glada för!


Dagordning, motioner, årsredovisning och revisionsberättelse
finner ni allt samlat under fliken Dokument


Hälsningar från styrelsen


Roger Höjendal, ordförande, Skyrup
Thomas Rönnblom, sekreterare, Matteröd

Per Alvarsson, kassör, Erikstorp
Johan Jerleryd, ledamot, Maglehult
Henrik Nilsson, ledamot, Mjölkalånga
Magnus Rundberg, ledamot, Mjölkalånga
2023-03-11
Möjlighet öppnas nu för efteranslutning till fibernätet!

Av naturliga orsaker har det för nätägaren Zitius/Telia inte funnits intresse att erbjuda efteranslutning kort efter att fibernätet byggdes. Men nu fyra år efter driftstart har vi i föreningen fått positiva signaler att det snart kan vara möjligt att efteransluta i områden där intresset är högt från flera fastigheter. En projektering kommer göras i dessa områden för att ta fram kostnad och erbjudande om efteranslutning till fibernätet. 


Hela denna process ansvarar nätägaren helt och hållet själv för, men vi i föreningen har en löpande dialog för att tillsammans bidra till att fler fastigheter kan anslutas till fibernätet.


Fastighetsägare som visat intresse för anslutning ska anmält detta till Zitius/Telia via www.fibertillalla.se. Anmälan dit är grunden till att kunna erbjudas en efteranslutning. Men eftersom vi i föreningen inte har tillgång till Zitius/Telias register så erbjuder vi att även skicka in sina uppgifter till oss via nedan formulär. Vi i styrelsen kommer därefter följa upp efteranslutningen med projektören och nätägaren. Vi kommer även hjälpa projektören att nå ut till boende i bygden så att ingen missar denna möjlighet till efteranslutning.STÄNGT - INTRESSEANMÄLAN EFTERANSLUTNING TILL FIBERNÄTET


FORMULÄR FÖR KOMPLEMENT TILL INTRESSEANMÄLAN HAR NU STÄNGTS

LÅG UPPLAGT HÄR MELLAN 11/3-5/6 OCH HAR NU STÄNGTS. FÖRENINGEN HAR ÖVERLÄMNAT DE KONTAKTUPPGIFTER VI FÅTT IN FÖR EFTERANSLUTNING TILL DEN PROJEKTÖR SOM FÅTT UPPDRAGET AV ZITIUS ATT UTVÄRDERA VAR EFTERANSLUTNING ÄR MÖJLIGT. YTTERLIGARE INTRESSEANMÄLAN SKA LÄMNAS ENBART TILL ZITIUS, EJ TILL FÖRENINGEN.

2022-05-08

Årsmöte 2022 24:e MAJ 19.00

Kallelse och agenda finns här...
Samtliga dokument (dokumentsidan) finns här...

 

Efter 2 års väntan på att få träffas fysiskt så välkomnar vi er till vårt årsmöte i Matteröds Församlingshem tisdagen den 24/5 kl. 19.00. Det blir en kväll där vi både firar fibernätet som byggts och tar beslut om framtiden.


Sett i backspegeln så fick vi fibernätet klart i helt rätt tid! Det är många som under Covid-19 pandemin haft nytta av en stabil internetuppkoppling. Både för arbete hemifrån och fritidsnöjen när vi tvingades att ordna nästan allt på distans tills smittan lugnat sig. Ett riktigt bra betyg till oss alla för det vi skapat, bra jobbat! Föreningens satsning på ett fibernät har redan gett oss i bygden stora fördelar, och nyttan kommer bara öka!


Nu när fibernätet är byggt och allt fungerar utmärkt så är det dags att besluta om föreningens framtid. Vi i styrelsen har goda krafter kvar och har även under åren skött föreningen så väl att det finns en stabil kassa för fortsatta projekt. Vi vill att detta engagemang och krafter ska fortsätta göra nytta inom utvecklingsprojekt för vår bygd, det kan vara egna projekt eller i samarbete med andra ideella föreningar som verkar för bygdens bästa. Exakt vad som ska göras kommer i så fall beslutas tillsammans på framtida medlemsmöten, men för att ändra vår verksamhet behöver våra stadgar ändras. Styrelsen har lagt motion om detta att ta beslut om på årsmötet.   


I övrigt pågår viss bevakning av efteranslutningar från föreningen. Vi vet att Telia under våren/sommaren sammanställer hur stort intresset är och att deras beslut helt grundas på antalet anmälningar till www.fibertillalla.se. Vi uppmanar därför alla som ännu inte är uppkopplade att göra sin anmälan omgående, därefter återkommer Telia med ett kostnadsförslag till respektive fasighet för att kunna ansluta sig till fibernätet.


Vänliga hälsningar från styrelsen

Roger Höjendal ordförande, Per Alvarsson kassör, Thomas Rönnblom sekreterare,
Johan Jerleryd ledamot, Henrik Nilsson ledamot, Magnus Rundberg ledamot
2021-05-11

Årsmöte 2021 - Hej medlemmar och fibergrannar!

Det är åter dags för årsmöte i vår förening. Fortfarande finns tyvärr covid-19 pandemin här och påverkar våra liv samt möjligheter att samlas. Hälsan är det viktigaste vi har, den ska aldrig äventyras. Därför föreslår styrelsen att årsmötet hålls på distans liknande det vi tvingades till ifjol.


Framåt höst-vintern när det förhoppningsvis åter är helt riskfritt och säkert att träffas så avser styrelsen att då kalla till en extra föreningsstämma med agenda att diskutera föreningens framtid och eventuella avslut. Men vid detta årsmöte håller vi agendan kort till de sedvanliga punkterna.


Styrelsens förslag att vid invändningar återkoppla på:

 • Förslag till beslut presenteras tillsammans med dagordningen. Denna samt ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och årsberättelse finns presenterat här på vår hemsida under dokument
 • Medlemmar lämnar senast den 31/5 2021 förslag och eventuella invändningar beslutsförslag i agendan per mejl till info@matterodsfiber.se. På samma sätt anmäls intresse att på distans medverka vid årsmötet.
 • Årsmötet hålls därefter närmsta veckan i juni på distans där föreningens ordförande, sekreterare, minst 2 ledamöter från styrelsen samt övriga medlemmar och de justeringspersoner som anmält sig att delta vid mötet.
2020-12-15

Dags för årsmöte!
Detta år med Corona ger oss speciella förutsättningar att genomföra vårt årsmöte på. I våras, inför ordinarie tidpunkt för mötet, meddelade vi att mötet sköts fram tills när vi åter kunde samlas som vanligt. Nu såhär i slutet av året kan vi konstatera att Corona lever kvar och att begränsningarna snarare utökats.


Vi genomför mötet i ny variant för att slutföra 2019 års verksamhetsår innan det är dags att stänga år 2020:

 • Förslag till beslut presenteras på Dagordningen. Ekonomisk redovisning, årsberättelse och revisionsutlåtande finns presenterat på vår hemsida (se under "Dokument").
 • Medlemmar har på sig fram till den 29/12 att vid intresse ge ytterligare förslag, lämna eventuella invändningar, samt anmäla eventuellt deltagande under årsmötet via mejl till info@matterodsfiber.se.
 • Årsmötet hålls däreefter senast den 31/12 på distans genom digitalt Skypemöte mellan minst mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner samt övriga som anmält sig (via info@matterodsfiber.se) att delta.
 • Som ni ser i agendan finns inga större avgörande beslut att ta på denna årsmötesagenda. Under nästa års årsmöte tas större punkter upp kring föreningens framtida verksamhet alternativt eventuella avslut.
2020-06-24

Planerad driftsstörning 25/6
Eltel gör under torsdagen omskarvning av fiber för att lägga in reservslingor i en del skåp inom vårt fiberområde. I första hand gäller det under förmiddagen och kring Hjortaröd och Pilatorp.


Markavtal påminnelse

Som vi informerade om den 9/6 är det viktigt att ni som har oklara markavtal med Zitius/Eltel snarast meddelar detta. Så har ni problem med markavtal, och inte redan kontaktat oss kring detta, så är detta sista möjligheten att snarast skicka ett e-post med beskrivning av problemet samt er adress så följer vi upp ärendet med Telia/Eltel.


Hälsningar styrelsen2020-06-09

Hej medlemmar!

Viktig information om våra fiberinstallationer och markavtal:Markavtal och intrångsersättning

Ifall ni är fastighetsägare där stamnätet förlagts (inte enbart tomtägare) och ni saknar ett returnerat markavtal till er, eller har andra oklara delar såsom utbetalning av intrångsersättningen så meddela detta till föreningen. Skicka då ett e-post till oss snarast på info@matterodsfiber.se så tar vi frågan vidare direkt denna vecka.Husets fiberinstallationer

Föreningen har idag fått information från Zitius totalentreprenör Eltel om de besiktningar av fiberinstallation i husen som börjat bokas upp med er. Syftet med besiktningen är att göra ljusmätning så att fibertråden mellan ett hus och fiberskåpet har rätt kapacitet enligt de krav som ställts på fibernätet. De dokumenterar också att installationen har genomförts på ett korrekt sätt, ifall något inte är rätt installerat så ska det rättas till.


Tyvärr måste denna kontroll genomföras snarast nu i juni månad då det finns en deadline att hålla kopplat till det bidrag vi ursprungligen beviljades i projektet. Det är såklart olyckligt att kontrollen måste ske just nu i Corona tider, Eltel utlovar dock att distans hålls och att de följer tydligt uppsatta restriktioner vid besöket. För att boka lämplig tid tas en personlig kontakt med er. Ifall ni tillsammans inte finner en tid som passar både er och dem så är det Eltels ansvar att finna flexibla lösningar. Vill ni nå Eltel och Kristina Sjöstrand som bokar upp besöken med er så skicka ett e-post till kristina.sjostrand@eltelnetworks.se
2020-06-02

Hej Fibergrannar!


Årsmötet flyttas fram
Under rådande Corona Covid-19 pandemi avser vi att skjuta fram föreningens årsmöte till hösten. Styrelsen anser det olämpligt riskera ökad smittspridning och det blir även svårt att genomföra mötet enligt Folkhälsorådets rekommendationer på max antal personer och personavstånd. Detta i kombination med att vi i nuläget inte har några större avgörande punkter att ta upp kring fibernätet gör att vi senarelägger mötet till i höst och senast i december.


Årsredovisning och revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse finner ni under dokument.


Ifall någon medlem motsäger sig en senareläggning av årsmötet enligt ovan så förväntas ni meddela detta senast 7/6 per mejl till info@matterodsfiber.se. Vi kommer i så fall undersöka på vilket sätt vi istället kan genomföra mötet nu i juni.Fibernätsbygget
Det är nu snart ett halvår sedan de sista anslutningarna inom vårt projekt slutfördes. Summerat känner styrelsen att vi uppnått vårt mål att ett fibernät byggs i vår bygd. Vi har under våren haft en del uppföljande ärenden med Zitius/Telia men i stort är vi mycket nöjda med projektet.


En av frågorna som vi följt upp mot Zitius är vite för den försenade driftsättningen som uppstod ifjol. Det har varit en längre dialog där vi även anlitat jurist för värdering och stöd kring våra avtalskrav. Vi har nu enats om en förlikning med Zitius på 200.000kr för den uppkomna förseningen. Beloppet läggs till föreningens verksamhet och ingår i årsbokslut 2020 för beslut på framtida medlems- och årsmöte.


Till hösten bedöms all uppföljning av fibernätsprojektet vara avslutad. Det är då dags att summera vårt projektresultat och ta beslut om föreningens framtid.


Glad sommar önskar 
Styrelsen för Matteröds Fiber2019-12-22

Äntligen!
Alla 339 är nu anslutna och klara! Vi fick i veckan information från Zitius/Telias projektledare att samtliga anslutningar inom projektet nu är inkopplade och att återställning är klar. Efter 4,5 års arbete så har vi nu nått målet att att surfa stabilt och snabbt via ett fibernät i vår bygd. Mycket glädjande besked :)


Ifall ditt hus trots allt inte är anslutet eller har annat problem med återställningen eller inkopplingen så ber vi er omgående kontakta Zitius kundservice, ni når dem via kontaktsidan på www.fibertillalla.se.


För er som inte anslutits pga sent tecknande av avtal (efter deadline jan-18, läs historik på vår hemsida) så ska det vara möjligt att efteransluta fastigheten efter slutbesikting till våren av projektet. De som vill efteransluta lägger in sin anmälan via www.fibertillalla.se (på samma sätt som alla gjort). När det är dags så tar Zitius/Telia kontakt med er, de ger er då förslag på anslutningskostnad att acceptera eller avböja.


God jul och gott nytt fiberår önskar styrelsen!2019-10-20

Fibernytt oktober

Många av oss har fått sin fiber installerad och kan nu titta på TV, ringa och surfa snabbt och stabilt via fibernätet. Men ännu kvarstår det fastigheter att ansluta, totalt är ca 260 klara av totalt 342 vilket gör att ca 80 fastigheter kvarstår i främst område 5 och 6.


Zitius har via sin entreprenör haft ytterligare stopp vilket dragit ut på tiden, sista rapporten vi fått är dock att grävningar nu åter är igång. Styrelsens uppföljning fortsätter mot Zitius, vi är absolut inte nöjda med förseningarna och kommer följa upp projektet ända fram tills det att alla är anslutna och återställning skett i alla etapper.


Återställning av stamnätet 

Här kommer en påminnelse från oss och Eltel till er som är markägare. Ifall det finns återställning kvar hos er efter grävningen av stamledningen så kontakta Eltel snarast. Det kan röra sig om att det ligger sten kvar, att det har blivit sättningar eller att något inte ser riktigt snyggt ut. Kontakta i så fall Eltel med ett mail till henrik.a.olsson@eltelnetworks.se, skriv er fastighetsbeteckning i ärenderaden och skicka med ditt namn och ett telefonnummer.


Medlemserbjudande Viasat

Erbjudandet på internet och TV som ni kan läsa om nedan gäller fortfarande. Läs erbjudandet och kontakta Viasat via länken nedan ifall erbjudandet är intressant för dig. 2019-09-30

Erbjudande Internet- och TV paket
Medlemmar i Matteröds Fiber erbjuds ett paketpris från Viasat på internetuppkoppling 100/100 och TV paket för 480kr i snitt per månad. För er som önskar telefoni kan det köpas till för ett attraktivt pris.


Erbjudandet från Viasat innehåller:

 • Internet 100/100 + TV paket Viasat
 • Internet startkostnad 0kr (ordinarie  pris 249kr).
 • Internet 100/100 pris 199kr*6mån och därefter 339kr*18mån (snitt 304kr/mån).
 • Internet router ingår utan kostnad (värde 495 kr)
 • Viasat Ultra HD box utan kostnad, 1 ingår per hushåll (värde 1995 kr.)
 • Viasat Premium TV-paket utan kostnad i 6 månader, därefter val av valfritt tv-paket från lägst Baspaketet för 235kr*18mån (snitt blir då 176,25kr/mån).


Totalt 480kr i snitt per månad under 24månader (bindningstiden). Frakt 195kr tillkommer för hårdvaran till Internet och HD TV. Erbjudandet gäller till 30 november 2019.


Telefoni tillval
Pris 39kr/månad
Startkostnad inkl. portering (flytt av befintligt telnr) 798kr.


Heminstallation tillval
Köp till installationshjälp för 399kr (efter ROT avdrag) så får du utrustningen ihopkopplad och uppstartad hemma hos dig.


Läs mer och teckna avtalet med Viasat här... 
Läs mer om Viasats tjänster här...Styrelsen har bedömt att detta erbjudande motsvarar presenterad gruppanslutning ger dessutom följande fördelar:

 • Erbjudandet gäller nu direkt, ingen väntan krävs såsom tidigare att tillräckligt många tecknat avtalet. 
 • Föreningen (vi medlemmar) slipper riskera att betala extra ifall annan medlem inte betalar (vilket gällde för gruppanslutningen).
 • Alla tjänster debiteras direkt från Viasat till medlem som köper tjänsten, föreningen administrerar därmed inte avtalsskrivning, faktureringar, etc.
 • Giltighetstiden är 2år istället för 3år/5år. Enligt konsumentköplag är 24 månader max bindningstid för ett företag, det vore fel att vi som en ekonomiskt förening inte följde samma regelverk.
 • Erbjudandet från Viasat ersätter tidigare diskuterad gruppanslutning. De som önskar teckna avtal med Viasat gör detta via ovan länk , övriga gör val och köp enligt eget behov i tjänsteportalen Z-Market eller genom direktkontakt med önskad tjänsteleverantör.


Vänligen styrelsen2019-09-08

Hej igen medlemmar!

Tyvärr har agendan ändrats lite på vårt medlemsmöte imorgon måndag eftersom gruppanslutningen inte blir presenterad av Telia. Övriga agendapunkter kvarstår. Utöver nya agendatider så ser ni nedan en fråga från Eltel till markägare, och längst ner kan ni läsa orsaken till att Telia inte medverkar på mötet för att presentera erbjudande om gruppanslutning.


Nya agendatider

18.00 Gruppanslutning. Styrelsens presenterar förslag till upplägg av gruppanslutning (avtal, tid, administration och ekonomi) som mötet tar beslut om att erbjuda eller inte erbjuda.

18.45 (ca) Projektstatus. Telia och Eltel projektledare går igenom och svarar på era frågor om genomförd byggnation och kvarstående återställning.

19.45 (ca) Fika


Fråga från Eltel

Information och fråga från Eltel till er medlemmar:


Hej markägare i Matteröd.

Markarbetet i projektet befinner sig i slutdelen och vi på Eltel kommer framöver att prioritera återställningar. Grävmaskiner kommer att befinna sig i området under hela september och troligtvis en bit in i oktober.


När vi grävde stamledningen så gjordes en återställning, det kan dock i vissa fall behövas lite kompletterande återställning. Nu vill vi få information om det är någon som anser att man är i behov av en sådan kompletterande återställning. Det kan röra sig om att det ligger sten kvar, att det har blivit sättningar eller att något inte ser riktigt snyggt ut.


Återkom i sådant fall till Eltel på mailadressen nedan så kommer vi att bedöma och eventuellt åtgärda innan vi plockar bort våra grävmaskiner. Kontakta: Henrik.a.olsson@eltelnetworks.se. Märk mailet med en fastighetsbeteckning och skicka med ditt namn och ett telefonnummer.


Med vänlig hälsning

Joakim Arnberg – Projektledare på Eltel Networks


Telia medverkan om gruppanslutning

Telia har avböjt medverkan på vårt medlemsmöte efter att ha tagit del av styrelsens neutrala inställning till gruppanslutning där vi tydliggör för er medlemmar vad en gruppanslutning innebär i ansvar för föreningen. Vi bad Telia läsa igenom den info vi skickat ut till er medlemmar (dvs den information som står på hemsidan), därefter återkopplade de med följande meddelande till föreningen:


”Tack för samtalet idag. Nu fick jag/vi en bättre helhetsbild över hur ni känner över vårt erbjudande. Min uppfattning var från början att intresset var stort i föreningen, men förstår nu att det inte finns någon indikation på antalet intressenter av gruppavtalet och osäkerheten är för stor för att vi ska genomföra detta möte/presentationen. Jag får tacka så mycket för att ni visat intresse och självklart är ni välkomna åter om förutsättningarna förändras.”


Efter detta ställningstagande från Telia Gruppanslutning så är styrelsen mer kritisk till om föreningen ska hantera och erbjuda gruppanslutning. Styrelsens förslag kvarstår dock (se föregående utskickad information), vi har lagt energi på att ta fram underlag samt argument både för och emot en gruppanslutning. Nu är det medlemsmötet som får ta beslut om föreningen ska erbjuda gruppanslutning eller hänvisa medlemmar till det utbud av tjänster som erbjuds på Zmarket.


Vi ses imorgon!

Hälsningar styrelsen2019-09-04

Hej medlemmar!

På måndag 9/9 är alla medlemmar välkomna till extra medlemsmöte i Matteröds församlingshem enligt tidigare utskickad och publicerad inbjudan på hemsidan.


Agenda

18.00 Telia presenterar sitt erbjudande om gruppanslutning.

18.45 Styrelsens presenterar förslag till upplägg av gruppanslutning (avtal, tid, administration och ekonomi) som mötet tar beslut om att erbjuda föreningens medlemmar eller inte.

19.15 Fika

19.30 Telia och Eltel projektledare går igenom och svarar på era frågor om genomförd byggnation och kvarstående återställning.


Gruppanslutning

Styrelsens föreslår följande beslut:

* Föreningen tecknar gruppanslutning med Telia till en kostnad av 429kr/mån.

* Löptid för avtalet tecknas till 3år. Medlems avtal kan överlåtas men inte brytas under dessa 3år. Styrelsen har gjort prisjämförelser samt granskat erbjudandet och finner ingen fördel i att avtalet tecknas under längre tid än 3år.

* Medlem som tecknar gruppanslutning betalar administrationsavgift till självkostnadspris vilket uppskattas till 50kr, kostnad per månad debiteras därmed med ca 479kr.

* Föreningens kostnader (såsom kundförlust eller oplanerat ökad eller minskad administrationskostnad) regleras av medlem via medlemsavgift som beslutas på stämma.

* Föreningen köper in samtliga tjänster för administration av gruppanslutning och tillkommande ekonomihantering.

* Ifall ovan punkter inte kan beslutas i sin helhet så är det styrelsens förslag att föreningen inte ska erbjuda gruppanslutning.2019-08-21

Välkommen på fibermöte 9/9!

Det rullar på bra i bygden med grävningar för de sista etapperna och installationer i de första etapperna. Runt 100 hus är i dagsläget uppkopplade och klara, och de närmaste veckorna ska resterande fastigheter som tecknat avtal anslutas till fibernätet.


Kom till vårt medlemsmöte måndagen den 9/9 med start kl 18.00. Där presenterar Telia och vi i styrelsen ett förslag till gruppanslutning. Därefter besöker projektledarna för fiberetableringen oss och ger svar på era frågor nu i slutklämmen av byggnationen.


Agenda

18.00 Telia presenterar sitt erbjudande om gruppanslutning.

18.45 Styrelsens presenterar förslag till upplägg av gruppanslutning (avtal, tid, administration och ekonomi) som mötet tar beslut om att erbjuda föreningens medlemmar eller inte.

19.15 Fika

19.30 Telia och Eltel projektledare går igenom och svarar på era frågor om genomförd byggnation och kvarstående återställning.2019-07-28

Fibernytt!
De första husen är nu uppkopplade, denna vecka har 14 anslutningar installerats och är klara :)
Här följer sista tidsplanen och annan information.


Gruppanslutning
Vi har nu hittat en ny tjänst som eventuellt kan administrera önskad gruppanslutning via föreningen. Men allt är inte klart. Mer info kommer närmsta två veckorna, ifall vi kan gå vidare kring detta så kommer ett medlemsmöte med presentation hållas under augusti månad. Ett tips till er som är intresserade är att inte binda upp sig till andra tjänster på lång period innan vi återkommit.


Tidsplan
Närmsta tiden kommer fiberblåsning och installationer ske i högt tempo, uppdaterad tidplan från Zitius/Eltel kommer här. Karta över etapperna hittar ni här på vår hemsida.
Etapp 1: Installationer pågår, de sista husen erbjuds installation v31.
Etapp 2: Fiberblåsning till husen pågår, installationer bokas upp under v31-32.
Etapp 3: Sista delen av stamnätet (tryckningar) pågår, därefter fiberblåsning och installation under vecka 32-33.
Etapp 4: Stamnät, fiberblåsning ska vara klart för installation v34.
Etapp 5: Här planeras allt vara klart så att installation kan ske v34-35.
Etapp 6: Nu ska alla markavtal vara klara (för transportsträckan till etappen). Schaktning och fiberblåsning planeras så att installationer kan ske v35.


Bygginfo... Generellt byggs allt i följande ordning:
-Stamnät schaktas (inkl tryckningar under vägar och andra hinder).
-Tomtgrävning (placering enligt tidigare gjord tomtprojektering tillsammans med er).
-Fiberblåsning görs i lagda slangar från fiberskåpen ut till fasaden på husen.
-Ni husägare kontaktas för bokning av installationstid i huset. Bokning av installation sker löpande så snart fiberblåsningen är gjord fram till huset.
-Installation genomförs, därefter kan ni börja köpa tjänster i nätet vid valfri tidpunkt.


Felskickat mail från Zitius
Flera medlemmar har tyvärr fått ett felaktigt mail i helgen från Zitius där det står att "installation är klar". Vår bedömning är att Zitius har missförstått entreprenören Eltel, eller gjort annat misstag, och skickat ut meddelandet till fler fastigheter än de som berörs. Det finns 14 hus som denna vecka anslutits klart till fibernätet, det var enbart dessa 14 som skulle fått mailet men det har skickats ut till desto fler. Vi har från föreningen idag meddelar felet till ansvariga på Zitius.2019-07-14

En rejäl portion fiberinformation!

Här serveras senaste tidsplanen, status för gruppanslutning och information om det fasta telenätet i bygden samt hur fibertrådarna vid huset ska hanteras.


Tidplan
Vi är snart i mål med detta stora projekt, men tidsplanen är tight dessa sista veckor. Följande är den uppdaterade tidsplan vi nu i veckan har fått från Telia och entreprenören Eltel.

 • Etapp 1 (Skälsböke):
  Schakt och all fiberblåsning är klar. Tid för installation i husen ska ha börjat bokas upp med er denna veckan, installationer beräknas nu i juli.
 • Etapp 2 (Matteröd):
  Schakt av stam är klar förutom enstaka tryckning, 10 tomtschakter kvarstår vilka utförs senast v.29. Fiberblåsning till skåp pågår och fiber till husen blåses närmsta veckorna. Bokning av tid för installation med husägare påbörjas vecka 29 med förslag om installation i juli.
 • Etapp 3 (Skyrup):
  Schakt och tomtschakter är klara, någon enstaka tryckning kvarstår. Fiberblåsning till stam och tomter påbörjas v.30. Installation i husen beräknas ske i augusti.
 • Etapp 4 (Mjölkalånga):
  Schakt klart, tryckning kvarstår som utförs v.30. Fiber till stammen är blåst, fiber till tomter blåses v.31. Installation beräknas ske i augusti.
 • Etapp 5 (Myrarp):
  Schakt beräknades bli klart denna vecka, tryckningar görs i slutet av juli. Fiberblåsning är inte fastställd men målsättning är att installation ska ske i augusti. En delsträcka ska samförläggas, tidsplan inväntas från EON.
 • Etapp 6 (Horröd)
  Schakt och tryckningar pågår, beräknas vara klara i mitten av augusti. Målsättning är fiberblåsning och installation i augusti. Ett markavtal saknas för att dra matningen av fibern till Horröd som planerat, om detta inte signeras så får alternativ sträckning planeras vilket i så fall kan dra ut på installationstiden.


Känsliga glastrådar 
När fibertråden är blåst till tomten så är det viktigt att

ni inte rör den rulle som ligger intill huset. Plaströret är

inte känsligt, men när fibertrådarna är inblåsta i röret

(se inringade trådar på bilden) så är glastrådarna

mycket känsliga och får inte böjas.


Det fasta telefonnätet 
Som känt är ska det fasta telefonnätet stängas i år inom delar av vårt område. Detta kommer inte ske förrän fiber är installerat enligt information från Telia. Dock repareras inte kablas som under denna tid går sönder i det fasta nätet. Ifall ni drabbas av detta så ta upp frågan om alternativ förbindelse fram tills att fibernätet är installerat.


Gruppanslutning 
Vi har tyvärr inte kommit vidare i erbjudande av gruppanslutning enligt information och beslut på årsmötet. En viktig del i upplägget var det företag som erbjöd administration av månadsfakturering av gruppanslutningen, detta företag har nu gått i konkurs. Vi håller på att undersöka alternativa företag men har ännu inte lyckats finna en likvärdig lösning. Vi har dock inte gett upp och återkommer så snart vi har mer information.2019-05-23

Eltel söker er som vill ha sten och block!
Det finns mycket sten i våra markler som nu grävs upp när fibernätet grävs ner. Om någon lokalt har nytta av dessa stenar och större block så önskar Eltel få kontakt med er. Ibland vill vissa bygga ut stengärden, dekorera tomter, fylla upp hål eller liknande. Generellt rör dig sig om stora stenar på 0,5-1 kubikmeter. Detta skulle samtidigt förenkla framfarten i grävningen genom att Eltel slipper lägga tid på att lasta stora maskinlass som körs på deponi. Dessutom nyttigt för miljön och bygden om vi kan återanvända stenarna till någonting här ute. Om du har behov av sten och block så kontakta Eltel Joakim Ahrnberg på 072 59 84 625.


Grävstatus!
Etapp 1 (Skälsböke) och etapp 3 (Skyrup) är färdigschaktat. Just nu pågår schakt i etapp 2 (Matteröd) och 4 (Mjölkalånga). När stamnätet sedan är hopknutet per etapp i kronologisk ordning (först etapp 1, sedan 2, osv) så blåses fiber till era lokala fiberskåp. Därefter ringer Eltel er för att boka upp installation av utrustning i hemmet samt blåsning av fiber till ert lokala skåp. Etappvis så presenterade vi på årsmötet den reviderade tidsplan som nu gäller. Enligt den kommer etapp 1-2 vara klara i juni, 3-4 i juli och 5-6 i slutet av augusti. Vi kan se att Eltel nu har riktigt snabb fart i schaktningen, men det är många moment kvar innan projektet är färdigställt. Så låt oss inte ropa hej förrän vi har snabb surf i allas hus.


Gruppanslutning!
På årsmötet beslutades att vi i föreningen ska teckna avtal om att erbjuda er medlemmar en förmånlig gruppanslutning. där ni erbjuds ett paket av Internet, TV och Telefon för ett förmånligt pris. Vi återkommer inom kort med mer information.2019-05-11

Hej fibermedlemmar!
Imorgon håller vi årsmöte i föreningen kl. 18.00 i Matteröds församlingshem. Utöver årsmötespunkter kommer vi att informerar vi om nuläget i fiberbygget, vi har i veckan fått information om att det blir en viss fördröjning inom vissa etapper. Utöver detta presenterar vi Telia gruppanslutning och tar beslut ifall föreningen ska erbjuda detta eller inte.


I nästa vecka skickas en samlad information efter mötet ut till samtliga medlemmar, men allra bäst blir det såklart om du har möjlighet att närvara imorgon söndag kl. 18.00.2019-04-24

Årsmöte & fiberinformation den 12:e maj!

Välkomna på årsmöte söndag 12/5 kl. 18.00 i Matteröds Församlingshem. Utöver årsmöte så informerar vi under kvällen om pågående fiberbygge och hur bokning av fibertjänster (bredband, TV och telefoni) nu snart kan göras i fibernätet.


Kallelse, årsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsefinner ni under fliken dokument här.2019-04-24

Dags att koppla upp de första husen till fibernätet!

Etappvis kommer era fastigheter kopplas upp på fibernätet så snart alla delar i stamnät och tomtgrävning är klart till er fastighet. Gissningsvis blir de första uppkopplade nu i maj och därefter kopplas fastigheter succesivt på när ytterligare delområden är färdiggrävda. Det sista steget för samtliga fastigheter är att fibern blåses in i nätet och fiberkonvertern monteras i huset. Detta sker på bokade besök med respektive fastighetsägare liknande de besök för tomtprojektering som Eltel bokade upp med er tidigare i våras.


En del av er har fått ett mail med orderbekräftelse av fiberanslutning, det är er bekräftelse på att fibern inom kort kopplas in och vad som händer nu. Meddelandet är ett standardmail ut från Zitius där en rejält tilltagen leveranstid från nu till senast oktober 2020 presenteras. Detta är inte korrekt, vi har ingen annan information än att inkoppling generellt kommer ske som planerat i närtid.  2019-03-10

Fibernytt! Grävstatus, årsmöte & sista chansen för dina grannar...

Grävstatus!

Eltel har nu bekräftat att 50% av stamnätet i etapp 3 (Skyrup) och 30% i etapp 1 (Skälsböke, etc) är grävt och klart. Tomtgrävningarna har försenats men ska starta under nästa vecka. Inget har förändrats i den övergripande tidsplanen, dvs att fibernätet generellt är klart och redo att användas i sommar.


Boka in årsmöte 12/5 kl 18.00

Lägg in mötet denna söndagskväll i kalendern redan nu, förutom sedvanligt årsmöte kommer vi ge en fördjupad presentation av slutklämmen i fiberbygget och de tjänster i fibernätet som strax kan börja användas.


Saknar din granne fiber?

Ifall du har grannar som inte tecknat avtal om att ansluta sig ännu och grävmaskinerna ännu inte grävt hos er (eller om stamnätet lyckligtvis ändå går förbi fastigheten) så säg till er granne att omgående teckna avtal. Det är inte givet att det går eftersom projektering är klar, men det är bättre att teckna avtal sent än aldrig. Be dem att omgående kontakta Zitius på:

Tel: 020-118500

Webbsida/portal för avtal: https://www.fibertillalla.se

Meddelandeformulär: https://www.fibertillalla.se/kontakta_oss


Frågor till entreprenören?

Har ni som redan tecknat anslutningsavtal frågor om tomtprojektering, markavtal eller andra frågor om byggnationen så kontakta Eltel på:

Tel: 010 – 451 06 59 (må-fr 10:00-11:30 och må-ti samt to-fr kl. 13:00-15:00)

E-post: bokning@eltelnetworks.se2019-02-17

Grävs som planerat!
Trots att den korta vintern slog till just när grävning av stamnätet startade så grävs det som planerat. I områdesetapp 1 samt 2 har 20-25% av grävsträckorna för stamnätet schaktats klart. Nu har tjälen åter släppt och takten ökar ytterligare.


I nästa vecka startar även grävning på våra tomter. Tomtgrävning görs gruppvis bland hus och gator i alla etapper, så när de gräver hos dig beror på när tomtprojektering är klar hos dina grannar samt när det därefter passar bäst in i planeringen för Eltels grävlag.


I övrigt planerar vi i styrelsen nu inför vårens årsmöte, vi återkommer när datum beslutats men siktar på att vi har årsmöte i maj. Förutom de vanliga årsmötespunkterna så passar det även bra i tid för annan info inför sommaren när fibernätet ska stå klart.2019-01-18

Ett hundra besökta!

Under veckan som gått har 100 av er haft besök av Eltel för genomgång av var på insidan av huset det är lämpligt att placera mediaomvandlaren och var grävning ska ske på tomten. Under kommande tre veckor besöks ytterligare 250 hus för inför tomtgrävning som startar i februari. 

 

Etablering av grävlagen, dvs. uppställning av utrustning och maskiner samt därefter grävstart har skjutits fram några dagar. Etablering blir istället i början v nästa vecka, då startar byggnation av stamnätet i Skälsböke som planerat. Målsättningen är att därefter fortsätta bygga stamnät i etapp 2, osv. men ordningen avgörs slutligen av var samtliga markavtal är klara. Stamnätet byggs enligt etapperna där markavtal är klara och tomtgrävning byggs per större sträcka (gata/område) där samtliga tomtprojekteringar är klara och redo för grävstart. 

 

 

2019-01-10

Grävstart!

Nästa vecka är det grävstart för vår fiber! Då etableras två grävlag för start med schakt av kommande stamnät. Start sker i området runt Skälsböke vilket ingår i etapp 1.  

 

Viktiga markavtal! Det fattas ett antal viktiga markavtal i de 6 etapperna, men dialog pågår mellan Eltel och aktuella markägare. Vi utgår från att dessa markavtal blir klara i tid innan grävstart per etapp och sträcka, i annat fall behöver delar av projektet att omprioriteras i tid.

 

Uppställningsytor! Ni som är markägare med tillgänglig mark lämplig för uppställning av arbetsbodar, fordon och material till byggnationen får gärna kontakta Eltel eller någon av oss i styrelsen. Succesivt i byggetapperna kommer det totalt behövas 4-5 uppställningsplatser, helst med tillgång till el (16A).

 

Tomtgrävning! Tomtprojektering startar v3 då 100 besök redan bokats in hos er tomtägare ute i bygden. Därefter fram till v6 sker resterande av de totalt 350 tomtprojekteringarna. Vid besöket hos er bestäms först var på insidan av huset det är lämpligt att placera mediaomvandlaren, därefter beslutas var på tomten som grävning ska göras ut till det anslutande stamnätet. Allt dokumenteras med foto så att grävlagen senare vet var det ska grävas. Grävstart är i februari och görs områdesvis per väg.

 

Det känns härligt att spaden äntligen sätts i marken! Under våren återkommer vi tätt med information så att ni vet vad som händer. Det kommer gå i en rasande fart så det vill till att allt klaffar, men allt ser lovande ut. Till sommaren kommer vi som planerat ha fiber i våra hus :-)

 

Vänligen Styrelsen

 

 

2018-12-20

Nuläge i fiberbygget!

Hoppas ni alla mår bra och har julstämning i husen. Snabbare än man tror så är det sommar igen :) Och då kommer också vår fiber vara inkopplad och redo för både nytta och nöje här i bygden!

 

Information från Telia/Eltel

Projektet går starkt framåt kring de viktiga markavtalen. I dagsläget är 102 av 191 utskickade avtal färdiga. På sträckan mellan Skyrup och Mjölkalånga saknas endast ett fåtal markavtalavtal just nu, detsamma gäller sträckan från Myrarp till Tommaholma. Den mest kritiska sträckan där flera markavtal saknas är mellan Deleberga upp mot Tyringe, här måste de sista avtalen komma in för att schaktning ska kunna starta som planerat.

 

Tidsplan:

Kundprojektering: Jan 2019

Tomtschakt: Jan-Februari 2019

Schaktarbete: Januari-Juni 2019

Fiberblåsning: Februari-Maj 2019

Installationer: April-Juni 2019

 

Generellt kommer arbetet följa etappordningen, alltså start med etapp 1. Men det beror såklart på när markavtal och tomt/kundprojektering är klara per etapp. Samtliga besök för tomtprojektering görs i januari och påbörjas direkt efter nyår.

 

 

2018-11-11

Viktiga markägarfrågor!

Har du som är markägare frågor om markägaravtalet innan det signeras? Kontakta då gärna Eltel kundservice direkt på 010 – 451 06 59 eller bokning@eltelnetworks.se. Att Eltel snabbt hittar lösningar om grävsträckor för fibernätet med er markägare så att grävlov tecknas per etapp är just nu det viktigaste steget för att komma igång med grävning av fibernätet.

 

Eltel kundservice svarar såklart även på frågor från er som endast är tomtägare, men fokus för att få igång grävning är just nu markägarfrågor. Skillnaden är att på en markägares fastighet dras fibernätet till flera fastigheter, men på tomt dras fibern enbart till det egna huset.

 

 

2018-10-29

Markägarträff öppet hus!

På onsdag är det för markägarträff. För att inte skapa missförstånd vill vi förtydliga att Eltels inbjudan till denna träff är riktad till just markägare. Dvs. om ni exempelvis äger en lantbruksfastighet i området eller är aktiv i en vägsamfällighet så kommer informationen på träffen vara intressant och viktig för er, men om ni enbart är tomtägare så ska inga ytterligare avtal tecknas. Skillnaden är att på markägares fastighet dras fibernätet till flera fastigheter, men på tomt dras fibern enbart till det egna huset.

 

Om du är markägare hoppas vi att du har möjlighet att komma på onsdag 31/10 till församlingshemmet. Kom när du kan mellan 14-18, se mer om inbjudan i vårt förra mail nedan.   

 

Eltel kundservice

Ifall du har frågor om fibernätet, det kan vara markägaravtal eller andra frågor, så kan Eltel kundservice kontaktas på 010 – 451 06 59 eller bokning@eltelnetworks.se. Givetvis kan du även ställa din fråga till oss i föreningen, och vi fortsätter såklart arrangera informationsträffar steg för steg i projektet.

 

 

2018-10-19

Markavtal på väg!

Nu är de sista markavtalen på väg ut från Eltel till er som är markägare. Efter det att markavtal är tecknade så är också sträckningen fastställd och Eltel vet hur respektive tomt bäst ansluts till fibernätet. Eltel inväntar tills att markavtal är tecknade innan planering av tomtgrävning görs, detta är totalt sett det mest tidseffektiva sättet för att slippa göra om tomtplaneringen ifall markavtal behöver justeras. Vi i föreningen är därför mycket glada att dessa viktiga markavtal nu inom kort har landat i alla markägares brevlådor.

 

För att svara på frågor från er markägare, och även förenkla inlämning av signerade markavtal, så bjuder Eltel in er markägare till följande markavtalsträff.

 

Inbjudan från Eltel:

----------

Träffa Eltel och diskutera ditt avtal

Den 31/10-2018 kommer representanter från Eltel Networks att befinna sig i Matteröds Församlingshem, mellan klockan 14:00 – 18:00.

Har du några frågor är du hjärtligt välkommen att träffa oss denna dagen. Glöm bara inte att ta med avtalet. Välkommen!

----------

 

Observera att datumet är flyttat till onsdagen den 31/10 (istället för 28/10) och att det är öppet hus mellan 14-18 (kom valfri tid).

 

Vänligen styrelsen   

 

 

2018-10-07

Hej Fibergrannar!

Tyvärr har det inte kommit så mycket info så ofta från oss på sista tiden. Nu börjar det dock hända mer i projektet, här följer info om vad som hänt och händer just nu. För att se tidigare info vänligen besök vår hemsida www.matterodsfiber.se.

 

Förra veckan hade Eltel och vi i Matteröds Fiber ett markägarmöte för markägare i etapp 1 och 2. På mötet gicks upplägget kring grävningen igenom och våra markägare ställde mycket bra frågor för projektet.

 

Det blev ett riktigt bra möte där en hel del markägare även passade på att lämna in sina avtal. Att få till en smidig hantering och bra dialog kring markägaravtal är ett av de viktigaste stegen för att etappvis starta grävningen, så alla inblandade är mycket nöjda med detta första markägarmöte.

 

Nästa markägarmöte är preliminärbokat, inbjudan skickas separat till er berörda markägare. Nu har detaljprojekteringen kommit så pass långt att alla resterande markägare bjuds in. Även de markägare som har fler frågor från förra mötet är välkomna, de som önskar vara med en gång till får gärna kontakta oss för plats och mötestid.

 

För övriga medlemmar med en vanlig fastighet så är det enskilda tomtgrävningsträffar som är nästa steg. Eltel har inte kommit igång med dessa som planerat eftersom de först vill få koll på var de större grävsträckorna kommer gå (avgörs när markägaravtal är tecknade). Nu börjar en del av områdena bli redo så en del av er kommer kontaktas för besök av Eltel nu i oktober.

 

 

2018-09-12

Dags för markägarmöten!

För att få en god dialog och få all information som ni markägare behöver så har vi idag tillsammans med Eltel bjudit in till markägarträff för etapp 1 och 2 (se nedan inbjudan). Det är alltså en riktad inbjudan till de markägare det berör inom dessa två etapper, vi har idag skickat inbjudan per mail till de som vi i föreningen har en mailadress till (de som är medlemmar), Eltel bjuder in resten tillsammans med det markavtal som skickas ut till berörda inför mötet. När Eltel är helt klara med detaljprojekteringen i etapp 3-4 samt 5-6 så bjuds dessa in till ytterligare riktade markägarmöten för dessa etapper. Urklipp från den riktade iinbjudan skickad just nu till markägare i etapp 1 och 2:

 

Hej fibergranne och markägare i etapp 1 och 2

Välkommen på markägarträff torsdag den 27/9 kl. 18:00 i Lövets Gårdscafé. På plats finns Eltel projektledare som presenterar planerad grävning i etapp 1 och 2. Ni får denna riktade inbjudan då ni är markägare inom dessa två etapper. För att gräva fiber som planerat i området behöver markavtal tecknas med er.

 

Förslag till markavtal inklusive karta med markerad grävsträcka kommer skickas till er från Eltel per post ca 1 vecka innan mötet. Under mötet tas de frågor ni har upp till och diskuteras igenom tills dess att alla känner sig nöjda och informerade. Ta med markavtalet till mötet, ifall allt i avtalet är ok för er så är det enklast att signera och överlämna detta på plats till Eltel på mötet.

 

Ingen anmälan krävs till träffen, men om du har förhinder får du gärna skicka oss ett mail på info@matterodsfiber.se.

 

Välkomna!

Styrelsen Matteröds Fiber

Joakim Arnberg, projektledare på Eltel

 

 

 

2018-08-07

Eltel är nu klar med projektering för en av deletapperna

Det går lite långsammare än vi hoppats på, men samtidigt händer mer nu än någonsin tidigare i vårt fiberprojekt! Här kommer en kort nulägetsapport:

 • Eltel och Zitius/Telia/Skanova har delat upp vårt område i sex deletapper utefter struktur och samhörighet av kommande grävsträckor i området. Sedan förra veckan är Eltel klar med projekteringen av deletapp 1 och just nu pågår projektering av ytterligare etapper. Här finner ni kartan över de sex deletapperna. Observera att respektive etappnummer inte innebär vilken ordning som byggnation kommer ske, däremot kommer arbete kring markavtal, tomtgrävning och övrig grävning att samordnas per deletapp.   
 • Markavtal för större grävsträckor (dvs. inte tomtgrävning) ska inom kort börja tecknas med fastighetsägare. I slutet av augusti planeras att markavtal inom 2-3 deletapper skickas ut till berörda fastighetsägare, därefter bjuds dessa fastighetsägare in till ett markägarmöte som Eltel och vi i föreningen arrangerar. Vi återkommer snarast med datum kring detta, just nu avvaktar vi att Eltel slutför projektering inom ytterligare delområden så att utskick av markavtal kan göras och vi kan besluta datum för detta första markägarmöte.
 • Tomtgrävning. Etappvis kommer Eltel att kontakta er för ett besök på tomten där det beslutas var grävning på tomten ska ske och var fibern ska dras in i ert hus. Troligen börjar Eltel kontakta er i deletapp 3 inom 1-2 veckor, men detta är bara en preliminär plan.

 

I övrigt pågår återbetalningarna av tidigare anslutningsavgift till föreningen enligt beslut på årsmötet. Detta är en administrativt ganska tidskrävande uppgift för oss i styrelsen men totalt sett har det gått riktigt bra. Just nu är 172 återbetalningar gjorda och det kvarstår ca 100. Deadline att meddela återbetalningsinfo till föreningen är 31/8, se mer här på hemsidan under återbetalning.

 

 

2018-06-26

Avslut och uppstart på samma gång!

Nu har vi lagt ut återbetalningsinformation här på hemsidan för den kvarstående delen av er tidigare inbetalda anslutningsavgiften till föreningen. Så klicka gärna in direkt på återbetalning och skicka in ditt bankkontonummer och återbetalningsinformation enligt beslutet på årsmötet. Så återbetalar vi och avslutar det egna projektet för att därefter helhjärtat fokusera på Zitius fiberbygge enligt det avtal vi nu tecknat med dem.

 

Uppstart… På årsmötet medverkade både Zitius/Telia/Skanova och totalentreprenören Eltel för att berätta om planeringen framåt. Mer information kommer under juli när deras projektering börjar bli klar, men i stora drag så kommer följande ske de närmsta månaderna:

 • Eltel ringer och bokar träff med varje fastighetsägare för planering av grävning på tomt. Efter att Eltel och ni är överens så startar tomtgrävning områdesvis hos er.
 • När förslag till markavtal är klart (inkl. grävsträckor) så skickas förslag ut till markägare (gäller ej tomter utan endast "större" markägare). Därefter kommer Eltel och vi ha ett möte för markägare där frågor kan ställas och markavtal tecknas när man är överens. 

 

 

2018-06-09

Mycket bra info på årsmötet!

Zitius har nu tecknat avtal med totalentreprenören Eltel kring byggnation av vårt fibernät i bygden. I grova drag så är fördelningen att Zitius är den part som vi i föreningen har avtal med men det är Eltel som fått uppdraget i totalentreprenadenet. Eltel projekterar, tecknar markavtal och bygger nätet på uppdrag från Zitius. Vi kommer därför troligen ha tät dialog med både Zitius Byggledare och Eltel projektledare. Vi i styrelsen käner att Eltel är en bra partner med både rätt resurser och erfarenhet av fibernät, och Eltel var faktiskt det företag som gjorde föreningens första grovprojektering för ca 2,5 år sedan. Zitius och Eltel hade under förra veckan startmöte så nu rullar äntligen allt igång med full fart!

 

Årsmöteshandlingar

Årsmötet startar på tisdag 12/6 kl. 18.00. Årsredovisning och årsberättelse finner du här på hemsidan under dokument. Efter årsmötet bjuder vi på kaffe & kaka, hoppas det ska smaka :)

 

Kom på Årsmötet och träffa Zitius byggledare och Eltel

Direkt efter årsmöteshandlingarna nu på tisdag kväll presenterar Zitius och Eltel upplägget i projektet. Så kom gärna dit med alla era frågor och tips från ert närområde till fiberbygget.

 

Välkomna på tisdag!

 

 

2018-05-14

Hej fibervänner!

Det är hög tid att återkoppla med en nulägesrapport i fiberbygget. Tyvärr har vi väntat några veckor mer än vi hoppats på för Zitius att teckna avtal med den totalentreprenör som utses att hålla i byggnationen. Det har varit en seg resa, och ännu är de inte riktigt i hamn. Men nästan. :)

 

Nuläge i fiberbygget

Zitius utsåg som planerat entreprenör efter deras upphandling för ca en månad sedan, därefter har det tagit tid att få alla detaljer på plats. Enligt den rapport vi fick från Zitius i fredags så är det nu bara själva underskriften kvar vilket beräknas vara klart närmsta dagarna. Kort efter att avtal tecknats så kommer Zitius och entreprenören ha ett startmöte. Därefter drar allt igång med ett för oss i föreningen betydligt högre tempo. Bland det första vi då gör är att boka mötesdatum för våra fastighetsägare med utsedd entreprenör och Zitius byggledare för att diskutera markavtal.

 

Årsmöte 12/6

Föreningen håller årsmöte tisdag 12/6 kl. 18.00 i Matteröds Församlingshem. Utöver årsmöte så berättar vi givetvis om nuläget i fiberbygget, vårt mål är även att ha någon person på plats från den av Zitius utsedda totalentreprenören. Vad gäller val till föreningens styrelse och övriga uppdrag så är Matteröds Byalag vår förenings valberedning, vänd er gärna till dem med förslag. Som det ser ut idag så ställer nuvarande styrelse upp för omval, men alla nya friska krafter som vill engagera sig är varmt välkomna till både styrelse och andra ansvarsposter när fiberbygget drar igång.

 

Kallelse och agenda till årsmötet hittar ni här. Vi ses den 12/6!

 

 

2018-03-31

På måndag annandag påsk den 2/4 kl. 13:00 håller Zitius ett informationsmöte om projektet med möjlighet att teckna avtal. Inbjudan har postats av Zitius till de som ännu inte tecknat anslutningsavtal, främst gäller detta fritidshus i bygden. Målet är att vi har med alla intresserade direkt nu när grävningen nu ritas upp i april. Att efteransluta är både krångligare och dyrare.   

 

2018-03-16

Nu är det konstaterat, kopparnätet stängs nästa år! Vår telestation för kopparnätet stängs 2019-09-30. Det innebär att både fast telefon och bredband via ADSL försvinner, som tur är kommer vi redan nästa vår ha vårt fibernät klart för både bredband, telefon och TV.

 

Vårt område är bara en liten del av alla kopparnät som upphör, läs hela listan här (länk).

 

Läs mer om stängningen av kopparnätet här (länk).

 

 

2018-03-10

Steg för steg mot fiber i husen! Entreprenör håller nu på att upphandlas och därefter tecknas markavtal med markägare så att grävning kan starta till sommaren och i höst. Målet står fast att vara klara så att vi har fiber i husen nästa vår.

 

Anslut huset om du inte redan gjort det! Fram tills finprojektering startar i april finns det fortfarande möjlighet att teckna avtal till samma erbjudande som tidigare. Därefter planeras grävningen och alla ändringar både fördyrar och fördröjer projektet, därför kommer detta räknas som en efteranslutning till en dyrare anslutningskostnad.

 

Planerad tidsplan med Zitius:

 • Mars: upphandling av entreprenör med sista anbudsdag 19/3.
 • Början av april: Entreprenör är upphandlad och klar. Nu ritas nätet upp och grävsträckor beslutas till de som tecknat avtal om anslutning.
 • Mitten av april: Finprojektering slutförs. När denna är klar finns allt underlag (kartor etc) som behövs för att teckna markavtal.
 • Slutet av april: Möte med markägare där planerade grävsträckor presenteras och diverse grävfrågor diskuteras.
 • Maj: Markavtal tecknas enskilt med varje markägare. Vi ber vägsamfälligheter och markägare att redan nu ta upp frågan om marklov enligt avtalsmall så att vi är redo i maj när kartor etc är framtaget i finprojekteringen.
 • Juni-Sept: Grävning planeras av entreprenören enligt tecknade marklov och därefter startar grävning.

 

 

 

2018-02-24

Stora steg tagna i veckan! I tisdags beviljades överlåtelsen av bredbandsstödet till Zitius av Länsstyrelsen vilket är startskottet till upphandling av entreprenör för projektering och grävning. Och sedan i torsdags ligger upphandlingen ute... Anbud ska vara inne ‪19 mars‬ och avtal skrivs 1 april‬. Tipsa gärna entreprenörer du känner om upphandlingen så att Zitius får in många anbudsalternativ! :)

Klicka här för att komma till upphandlingen

 

 

2018-02-04

Vi är nu 307 fastigheter som tecknat avtal om fiber. Mycket bra! Vi har med råge passerat gränsen 277 enligt avtalet med Zitius. Men vi har en liten utmaning kvar... För att få fart och snabb start i fiberbygget så saknas 25 hushåll (av de kvarvarande 54 hushållen) för att vi och Zitius ska nå anslutningsgrad enligt det bredbandsstöd vi beviljats. Men vi har en liten utmaning kvar... Vi behöver avtal med ytterligare 25 hushåll (av de kvarvarande 54 hushåll som ännu inte tecknat avtal) för att nå krav på anslutningsgrad i beslut om ekonomiskt bredbandsstöd. Deadline har egentligen passerat, men hushållen (fast boende) kan fortfarande teckna avtal på 11.900kr.

 

Om du är fast boende och ännu inte tecknat avtal:

Vi hoppas att även du nu vill investera i en anslutning till framtidens fibernät. Investeringen kommer vara till nytta för fastigheten i minst 50 år framåt, det kommer aldrig bli billigare än nu då ni erbjuds anslutning för 11.900kr (betalning kan utan problem delas upp) och det är en fördel för alla oss grannar ifall även du nu tecknar avtal om fiber. Kontakta oss på info@matterodsfiber.se så hjälper vi dig att teckna avtalet :) 

 

Vänligen

Styrelsen och bygdens fiberambassadörer

 

 

 

 

2018-01-27

Nu är det bara några dagar kvar! Den 31/1 är det deadline för att teckna avtal på det förmånliga erbjudande som Zitius gett oss. 9.900kr för medlemmar (ni som tidigare tecknade avtal med föreningen) och 11.900kr för fast boende hushåll. Erbjudandet för övriga (19.900kr) kommer troligen att gälla ett tag till, men det vet vi inte idag. Just nu är det fullt fokus på att alla som vill ha fiber tecknar sitt avtal innan onsdag 31/1.

 

Just nu (status 26/1) har vi 295 fastigheter som tecknat avtal om att få fiber! Av dessa är 213 hushåll (hus med fast boende dvs. folkbokförda personer), vi har totalt 498 bebyggda fastigheter inom området (varav 271 är hushåll). Vi har passerat gränsen för vad som krävs för att fiber byggs i bygden, men desto fler vi är desto snabbare kommer byggnationen att starta.

-Så teckna avtal nu direkt om du inte redan gjort det!

 

 

2018-01-09

Vi har fortfarande många avtal som inte tecknats i bygden. Vi är förvisso nära vårt första mål som satts upp, just nu har vi 274 tecknade och klara avtal men desto större anslutningsgrad desto mer fart får vi i fiberbygget! Så prata gärna med era grannar som ännu inte tecknat sitt avtal att skicka in det snarast.

 

Vi har ca 80 ej tecknade avtal i grupp/opmråde 1 (ni som tidigare tecknat avtal med föreningen) och grupp/område 2 (resterande hushåll). Därutöver fler bland alla fritidshus. Vi har alltså nästan nått antalet som ger ett bindande avtal med Zitius så fibernätet byggs, men för att få fart i bygget så behöver vi göra ett sista ryck denna månad.

 

Avtal SKA vara tecknade och klara SENAST 31/1 för att nuvarande erbjudande ska gälla. Enligt Zitius vanliga prislista kostar en efteranslutning senare 35.000kr per fatighet. Så det är bra för alla om fastigheten ansluts direkt nu när vi bygger nätet i bygden.

 

 

 

2017-12-25

Hej fibergrannar! Vårt fibertecknande går riktigt bra! På bara några veckor har vi fått 312 registreringar (intresseanmälda) och 260 helt klara och tecknade avtal till Zitius. Men vi är inte i mål! Vi ska komma upp i minst 277 avtal varav minst 196 hushåll (för att vårt avtal med Zitius ska gälla). Deadline var egentligen den 22/12, men har nu skjutits fram till 31/1. Så nu tar vi sista rycket!

 

Vårt första mål och vårt andra mål...

Givetvis kommer projektet att bli mer lyckat desto fler vi är, så vårt första mål ovan är inte det slutliga målet. Åtminstone är målet att de som är fast boende (hushåll) plus vi som tidigare tecknat med Matteröds fiber nu tecknar sig för en fiberanslutning. Bara här har vi 97 avtal kvar tills "full pott"! Och lägger vi till fritidshusen så har vi ytterligare 143 st. Totalt har vi 500 möjliga fastigheter att ansluta! Vårt minimum enligt avtal med Zitius är som sagt 277 varav minst 196 är hushåll, men projektet kommer helt klart få ett mycket större fokus, uppbackning och tempo desto fler anslutningar vi har.

 

Hjälp våra fiberambassadörer i bygden...

Känner du en granne som inte tecknat avtal ännu? Hjälp oss gärna att informera dem om den attraktiva möjlighet vi nu har till fiber i bygden. De tecknar enkelt sin anslutning på www.fibertillalla.se. Tack på förhand :)

 

Vänligen

Styrelsen och alla fiberambassadörer i bygden

 

 

 

2017-12-21

Vi är nära den deadline som Zitius satte upp att nå som lägsta nivå av antal tecknade avtal. Det går riktigt bra, men vi är inte riktigt i mål. Vi har 258 tecknade avtal inskickade och helt klara plus ett antal intresseanmälda. Som lägsta nivå ska vi nå minst 277 avtal varav minst 196 hushåll. Vi har många avtal på väg in närmsta dagarna. Eftersom många avtal postas vilket tar extra tid så förlänger Zitius deadline till 31/1. Men det vore dock bra att nå målet så snart som möjligt så att vi kan starta nästa steg i vårt fiberbygge, eller hur? Desto längre tid vi tar till avtalsteckning desto senare kommer fibernätet att byggas. Så nu tar vi ett ryck!

 

De flesta av er har redan tecknat avtalet, men om det inte riktigt är klart så är vi tacksamma om det görs så snart som möjligt. Gå in på www.fibertillalla.se för att teckna ditt avtal redan idag om det inte redan är gjort. Tack på förhand.

 

Vänligen

Styrelsen och alla fiberambassadörer

 

 

 

2017-12-04

På onsdag 6/12 kl. 18:00 har vi fiberträff i Matteröds församlingshem dit Zitius kommer för att svara på frågor och ta emot anslutningsavtal för de som inte redan tecknat avtalet digitalt på webben. 

 

I tidigare information (se längre ner) beskrivs Zitius erbjudande om anslutning till fibernätet. På www.fibertillalla.se tecknar ni avtalet. På denna sida kan ni även om önskas istället skriva ut avtalet för underskrift och därefter posta avtalet. Eller lämna in avtalet på vår fiberträff.

 

När vi kommit upp i minst samma antal anslutningsavtal som vi i föreningen hade så är vi garanterade att fibernätet byggs och nästa steg i fiberbygget startar direkt. Det krävs alltså att vi håller ett högt tempo för att grävandet av fiber ska starta som planerat i mars-2017. Vi hoppas att ni känner nytta av en fibernätsanslutning även till ert hus och välkomnar er att teckna avtal med Zitius. 

 

Varmt välkommen till träffen på onsdag!

 

 

 

2017-12-04

Det finns tre olika prisnivåer för en anslutning beroende på om man tidigare tecknat avtal med föreningen (medlem), bostaden är ett hushåll eller om det är ett fritidshus. Vi förtydligar här orsaken till de tre olika nivåerna. Först och främst bygger allt på att Matteröds Fiber har upphandlat byggnation av fibernätet där Zitius har lämnat det bästa anbudet. Anslutningskostnad:

 

9.900kr gäller medlemmar i Matteröds Fiber, dvs alla ni som sedan tidigare tecknat er för en anslutning med föreningen. Priset gäller alla fastigheter oberoende av om det är ett hushåll (dvs fast bostad), företag eller fritidshus. 

 

11.900kr gäller alla övriga hushåll, dvs bostadshus med fast skrivna boende (enligt skatteverket). Anledningen till att hushåll erbjuds detta låga pris är för att få en hög anslutningsgrad (detta mäts på hushåll) vilket i sig är en förutsättning för att nå kraven i det bredbandsbidrag som vi beviljats. 

 

19.900kr gäller alla övriga fritidshus och företag. Detta är Zitius normala pris som exempelvis fastigheter i vårt intilliggande område i Höör. Priset är likvärdig kostnad som Matteröds fiber erbjöd tidigare och som Hässleholms kommun erbjuder övriga fastigheter i kommunen. 

 

Samtliga ovan priser inkluderar grävning på tomt samt all fast monterad fiberutrustning i huset. För exakta villkor vänligen se respektive anslutningsavtal. Dessa finner ni genom att slå in er adress på www.fibertillalla.se. 

 

 

 

2017-11-26

Avtalsteckningen går i raketfart! Många har redan tecknat och signerat sitt avtal digitalt. Har du inte gjort det ännu så teckna det gärna idag. Läs mer om erbjudandet under nyhet 2017-11-25. När alla tecknat så startar fiberbygget!

 

Är du osäker, eller krånglar något vid avtalsteckningen? På bilderna nedan ser du hur avtalet tecknas och signeras digitalt. Har du problem så maila oss på info@matterodsfiber.se eller vänd dig till Zitius.

 

 

2017-11-25

Hej Fibergrannar!

Nu är vi redo! Avtal är tecknat och klart mellan fiberföreningen och Zitius - ni medlemmar erbjuds en anslutning för 9 900 kronor! Du tecknar din anslutning enkelt på www.fibertillalla.se, gör det gärna nu direkt i helgen... Läs hur du gör längre ner.

 

 

9 900 kronor för er medlemmar!

Medlemmar, dvs ni med tidigare tecknat anslutningsavtal till Matteröds fiber, köper en anslutning till fibernätet för 9 900 kronor. Inga andra kostnader för anslutningen tillkommer, varken vid byggnation eller senare. Hushåll som inte är medlemmar betalar 11 900 kronor för anslutningen och fritidshus/företag betalar 19 900 kronor. Det som tillkommer senare är endast kostnad för önskade egna tjänster, det vill säga internet, tv och telefon beroende på vad du själv vill beställa. Flera alternativa tjänster kommer att erbjudas och föreningen kommer att förhandla om ytterligare erbjudanden av  tjänster för dig som medlem. Tjänster tecknas först senare, så det är inget du bestämmer dig för idag.

 

 

Teckna din anslutning nu! Gör det digitalt snabbt och med 200 kronor rabatt!

För att underlätta tecknandet av anslutningsavtalen kan dessa enkelt tecknas digitalt. Gå in på www.fibertillalla.se och skriv in din adress. Era adresser är uppladdade och redo, när ni går in och bokar er anslutning så får ni det rätta priset direkt. Tecknar du anslutningen digitalt direkt på webben så sparar Zitius administrationskostnader och ger dig därför ytterligare 200 kronor rabatt som tack för hjälpen. Du knappar in adressen och gör en intresseanmälan, sedan får du avtalet i ett mail som signeras på webben med bankid (eller annan webb-legitimering). Eller så skriver du ut det och lämnar in på vår fiberträff med Zitius den 6/12 kl. 18.00 i Matteröds Församlingshem.

 

 

Betalning av anslutningsavgiften

Anslutningskostnaden till Zitius betalar du antingen som ett samlat belopp antingen före eller efter anslutning. Du kan även dela upp betalningen mot en viss kreditkostnad, läs mer på www.fibertillalla.se. Den tidigare inbetalda anslutningsavgiften (delbetalningen på 2000 kronor) som du betalt till Matteröds Fiber kommer att återbetalas under 2018 när projektet är igång. Vi återbetalar enligt medlemsbeslutet på förra mötet er anslutningsavgift minus upplupna projektkostnader för föreningen och medlemsavgifter. En bedömning nu är att cirka 1 000 - 1 200 kronor återbetalas till er från Matteröds fiber.

 

 

Tidsplan

Nu lägger vi allt fokus på att snabbt få alla nya anslutningsavtal klara. Vi måste nå minst det antal anslutningar som tecknats till Matteröds fiber (277 stycken varav minst 196 hushåll). Så teckna ditt eget direkt nu i helgen på www.fibertillalla.se och prata med dina grannar om att gå in och teckna sin anslutning. Vi har fram till 22/12 att komma upp i detta antal, men vi sätter målet för oss själva lite tightare än så! Onsdagen den 6/12 hoppas vi vara klara. Då har vi fiberträff med avtalsskrivning för Zitius kl 18.00 i Matteröds församlingshem. Kom dit! Även om du tecknar avtalet digitalt nu direkt så är du välkommen till träffen för svar på frågor eller bara för en trevlig kväll.

 

Byggstart mars 2018! Detta är vårt fullt realistiska mål. Det är dock mycket som ska hinnas med innan dess. Först ska vi komma upp i det antal avtal som föreningen har idag (men det bör inte bli några problem med erbjudandet 9 900 kronor, eller hur...). Parallellt stäms allting av med länsstyrelsen, sedan görs avtal med markägare och byggentreprenör. Om ett halvår våras det för fiber i bygden. Äntligen!

 

 

Vänligen Styrelsen

 

 

 

2017-11-09

En milstolte har passerats!

Igår på vår extra föreningsstämma tog vi tillsammans ett viktigt beslut. Medlemsmötet tackade ja till (antog) vinnande anbud från Zitius Service Delivery AB (ägs av Telia Sonera). Deras anbud var totalt sett bäst och viktades högst enligt våra uppsatta kriterier i anbudsunderlaget. Det första kriteriet påverkade mest vilket är köpeskilling där vi viktade den lägsta anslutningskostnaden.

 

Zitius kommer erbjuda er medlemmar med tecknat avtal i Matteröds fiber ett anslutningsavtal för 9.900kr! Detta är ett imponerande lågt pris för att ansluta fastigheten till fiber, allt komplett ingrävt till huset och inkl. aktiv kundutrustning med kapacitet för TV, telefoni och internet. De har ett brett utbud av tjänster vilka kommer erbjudas i ett öppet nät med flera valmöjligheter. 

  

Övriga beslut som togs av föreningsstämman var att upphäva tidigare anslutningsavtal. Det kommer ske efter det att Matteröds fiber tecknat avtal med Zitius, dock inte förrän slutavräkning görs för upplupna projektkostnader som Matteröds fiber har haft (dessa motsvarar idag ca 300kr per anslutning). Mötet beslutade dock att delåterbetalning ska ske redan nu, fast som kvittning motsvarande medlemsavgifter 2017-2018 (250kr/år). Detta kommer alltså dras från anslutningsavgiften för att slippa administrera en inbetalning från er på medlemsavgifter. Exakt belopp som återbetalas avgörs vid slutavräkning under 2018 (en bedömning är ca 1000-1200kr).

 

Vad händer nu?

Jo, nu kommer det hända mycket! Vi i styrelsen tar nu närmsta 2 veckorna fram ett avtal med Zitius. Därefter, så snart som möjligt tecknar ni ett nytt avtal med Zitius. Under vintern förbereds byggnation och markavtal tecknas med vägföreningar och övriga berörda markägare. När alla avtal är klara etappvis så startar byggnation av nätet, sedan tänds nätet upp att börja använda tjänster i etappvis under hösten 2018 fram till våren 2019. Den 30/6-2019 ska allt enligt våra krav i anbudsunderlaget vara slutbesiktigat, redovisat och klart.

 

Mer information kommer inom kort om hur ni tecknar ert anslutningsavtal med Zitius för 9.900kr! Grattis alla medlemmar!   

 

Vänligen Styrelsen

 

 

2017-11-06

Anbuden är nu öppnade och viktning pågår enligt de urvalskriterier som vi ställt i vårt förfrågningsunderlag till upphandlingen. Spontant har vi fått in attraktiva anbud på de kriterier vi ställt inkluderat kriterium 1 som avser lägsta anslutningskostnad. På onsdag presenterar vi anbuden för er på medlemsmötet, tills dess lägger vi fokus på att grundligt gå igenom de inlämnade anbuden så att samtliga skall-krav och kriterier uppfylls och värderas korrekt. Men som sagt, spontant känns anbuden riktigt bra!

 

I de senaste inläggen härunder finns mer information om medlemsmötet på onsdag 8/11. Agenda finner du här.

 

Det är viktigt att så många som möjligt kommer så att vi tillsammans tar ett bra beslut. Förutom att besluta om vi ska godta/anta vinnande anbud eller inte så ska följdbeslut tas om återbetalning av tidigare gjord betalningen av anslutningsavgift samt hur vi ska administrera årets medlemsavift.

 

En fråga vi ofta fått sista veckan är vad som händer med de tidigare tecknade anslutningsavtalen ifall vi nu väljer att genomföra upphandlingen. Svaret är att nya anslutningsavtal kommer tecknas med de nya förutsättningar som står i anbudet. Det finns dock en stor fördel att redan tidigare ha tecknat ett anslutningsavtal med föreningen, det är ni som garanteras att få fiber till de villkor som lämnats i anbudet. 

 

Vi ses på onsdag kl. 18:00 i Matteröds församlingshem.

 

Vänligen styrelsen

 

 

2017-11-04

Nu är det dags! Det ska bli spännande att se vilka anbud vi fått på vår upphandling. På styrelsemötet i helgen öppnas anbuden och viktning samt urval av vinnande anbud enligt våra ställda kriterier görs de närmsta dagarna. Det bli några spännande och smått slitsamma dagar för oss i styrelsen att grundligt utvärdera anbuden, men samtidigt känns det skönt att vi äntligen snart är klara med allt detta arbete.

 

På onsdag 8/11 kl. 18.00 är alla medlemmar (ni som tecknat anslutningsavtal med oss) välkomna till nedan möte i Matteröds Församlingshem där vi presenterar anbudet och ni beslutar om föreningen ska välja detta eller på annat sätt arbeta för fiber i bygden.

 

 

2017-10-10

Medlemsmöte/Extra föreningsstämma

 Onsdag 8:e november kl 18.00 i Matteröds Församlingshem

 

Välkommen till medlemsmöte där vi tillsammans beslutar att tacka ja eller nej till vinnande anbud för byggnation och ägande av fibernät samt överlåtelse av bredbandsstöd enligt pågående upphandling. Agenda finner du här.

 

Medlemsmötet hålls den 8/11 kl. 18.00. Sista anbudsdag är veckan innan den 3/11. Därefter sammanställer styrelsen inkomna anbud och viktar dessa enligt kriterier i anbudsförfrågan. På medlemsmötet presenterar styrelsen upphandlingen och vilket anbud som vunnit enligt uppsatta kriterier. Medlemsmötet tar därefter beslut om anbudet ska antas eller inte, och följdbeslut till detta.

 

Upphandlingen presenteras för intresserade anbudsgivare på www.kommersannons.se/elite. För att hämta ut vår anbudsförfrågan samt dess bilagor loggar anbudsgivare in på Kommers sida (där lämnas också anbuden in). Eftersom man behöver logga in på Kommers för att se dokumenten så lägger vi även ut vår anbudsförfrågan till intresseerade medlemmar här.   

 

 

2017-10-03

Hej Fibergrannar

Upphandlingen är nu igång! Idag har anbudsförfrågan skickats ut och vi välkomnar nu fibernätsbyggare att lämna anbud. Upphandlingen finner ni och intresserade företag på upphandlingstjänsten Kommers sida här (direktlänk finns här).

 

För att läsa upphandlingsdokumenten via Kommers behöver ett inlogg skapas. Kopia på huvuddokumentet anbudsförfrågan finner ni här (obs att det giltiga dokumentet inkl. bilagor nås

 

Det har krävts ett stort engagemang, men vi känner ni att alla formuleringar, kriterier och villkor blivit bra. Det är viktigt att regelverket i bredbandsstödet följs och dessutom att det blir en långsiktigt bra lösning för oss fastighetsägare. Pris ska i anbudet lämnas för bland annat anslutningskostnad och ett internet/tv/telefon abonnemang. Alla vi som tecknat anslutningsavtal är inkluderade och ska garanteras en anslutningsmöjlighet till den kostnad och villkor som lämnas i anbudet. 

 

Nu väntar vi med spänning fram tills sista anbudsdag den 3/11! Innan dess är anbuden elektroniskt låsta och kan inte läsas. Veckan därefter viktas inkomna anbud av styrelsen enligt de kriterier som ställts i anbudsförfrågan. Slutligen så håller vi ett medlemsmöte i mitten av november (datum kommer snart) där vi tillsammans tar beslut om vinnande anbud ska antas eller inte.

 

 

2017-09-07

Hej medlemmar & grannar i bygden!

Vi har i styrelsen nu summerat nuläget och satt en plan för att få fiber i bygden. Efter en intensiv period där både vi och våra fiberambassadörer med stort engagemang arbetat för att få in tillräckligt många fiberanslutningsavtal summerar vi tyvärr att vi inte nått vårt mål. Vi har vänt och vridit på alla möjligheter och tagit ett beslut. I dagsläget har vi inte underlag att själva bygga ett fibernät, dock har vi goda möjligheter att ta in anbud och "sälja" nätet med villkor om attraktiv anslutningskostnad och senare attraktiva tjänster i nätet. 

 

Vi har en för låg anslutningsgrad

Med utgångspunkt från att vi tyvärr fortfarande har en lägre anslutningsgrad än vad bidragsbeslutet medger, och att detta därmed påverkar projektets budget och risker, så kommer vi nu istället gå ut och ta in anbudsförslag till överlåtelse av bidragsstödet. Förenklat utryckt så tar vi in förslag på vilken anslutningsavgift och kostnad för tjänsteutbud som en extern part kan erbjuda till er medlemmar (ni som tecknat anslutningsavtal). Anbudet kommer sedan att presenteras för er vid ett medlemsmöte om ca 2 månader där ni beslutar om föreningen ska acceptera vinnande anbud eller återgå till att själva bygga ett fibernät.

 

Det finns attraktiva alternativ

Det är såklart tråkigt att vi inte nått vårt uppsatta mål att själva bygga och äga fibernätet. Men vi har den sista tiden förstått att det kan vara ganska attraktivt att överlåta nätet. Exempelvis går även vår kollega Farstorps fiber ut och begär in anbud för överlåtande, trots att de redan har tillräckligt antal tecknade anslutningsavtal. Senare får anbuden visa hur attraktivt det är för oss, men det är högst sannolikt att vi kan erbjuda en lägre anslutningskostnad än om vi själva skulle byggt nätet.

 

Alla som tecknat avtal kommer erbjudas en anslutning

Vi kommer i underlaget till vår anbudsförfrågan ställa krav på att samtliga medlemmar som tecknat ett anslutningsavtal ska erbjudas en anslutning i nätet (ingen ska kunna undantas). Föreningen kommer även att konkurrensutsätta så att vi erbjuds attraktiva priser på tjänster i nätet. Som medlem med tecknad anslutning inkluderas du i de fördelaktiga erbjudande kommande anbud ger oss. Vi kommer arbeta för en långsiktigt bra lösning för oss alla.

 

Nästa steg

Vi förbereder nu under 2-3 veckor ett anbudsunderlag och lägger ut upphandlingen. Om  7-8 veckor ska anbud vara inlämnade som därefter viktas efter tydligt satta kriterier. Slutligen presenteras anbudet för er inför ett medlemsmöte i mitten/slutet av november där ni tar beslut om vi ska tacka ja till anbudet eller inte. För att kunna ta del av det bidrag som beviljats oss ska slutredovisning vara klar halvårsskiftet 2019, det innebär att byggnation måste ske 2018 och att vi nu i höst måste ha klart på vilket sätt byggnation ska ske. Därför kan vi inte vänta längre utan måste komma igång. 

 

 

2017-07-25

Nu behöver vi göra ett sista ryck! Vi har idag 268 tecknade, inlämnade och helt klara anslutningsavtal. Vår budget ligger fn på 300. Vi är alltså mycket nära vårt mål!

 

Vi kan alla göra en insats för att nå målet. Prata med dina grannar, 2-3 hus per by räcker för att vi ska nå målet. Sett till hela området är dessa 32 hus vi saknar väldigt få. De som har mest nytta av att vi på landsbygden får fiber är givetvis de fast boende hushållen, speciellt här måste vi helt klart få upp anslutningsgraden för att kunna starta fiberbygget.

 

Se intervjun med Gumlösa/Sörby Fiberförening! De har nu varit igång med fiber i ca 4 år och berättar för oss hur bra det faktiskt fungerar.  Se videon här...

 

Citat från Eskil Carlsson Gumlösa fiberförening: 

 • "Det gamla kopparnätet är på väg bort och mobilt bredband har klara begränsningar, framför allt med större trafik i framtiden"
 • "Vi medlemmar äger nätet och har kontroll på driftskostnaderna"
 • "Eventuellt överskott går tillbaka till alla medlemmar"
 • "Vi har förhandlat fram mycket attraktiva avtal på fast telefon, TV samt snabbt & stabilt bredband"
 • "Fiber är väldigt driftsäkert, knappt några störningar sedan vi började"
 • "Vi gör det tillsammans!"

 

Vi har idag 79 hushåll som inte tecknat anslutningsavtal ännu, och därutöver ytterligare 147 fritidshus. Potentialen att nå minst de 300 i ett första steg är stor, och på sikt har vi alltså underlag att bli ännu fler vilket långsiktigt ger en oss en ännu stabilare ekonomi med möjlighet till ännu lägre kostnader för drift och tjänster i nätet för oss alla. Det blir ekonomiskt bra på kort sikt, och ännu bättre på lång sikt. Bara vi når budget att bygga fibernätet, hjälp oss därför att få in de sista avtalen. Tack på förhand.

 

Vänliga hälsningar från styrelsen och våra fiberambassadörer

 

Styrelse:

Roger Höjendal, ordförande, Skyrup

Per Alvarsson, kassör, Erikstorp

Pelle Svensson, sekreterare, Matteröd

Johan Jerleryd, ledamot, Maglehult

Henrik Nilsson, ledamot, Mjölkalånga

Magnus Rundberg, ledamot, Mjölkalånga

 

Fiberambassadörer:

Horröd - Ann-Christine och Stefan Nilsson

Horröd - Nils Åkesson

Maglehult - Rikard Olofsson

Maglehult - Ulrika Nord Mickels

Matteröd - Jan Andersson

Mjölkalånga - Joakim Karlsson

Mjölkalånga - Lennart Rundberg

Mjölkalånga - Seema Lindgren

Myrarp - Jan Nilsson

Oberöd - Kristine Jönsson

Skyrup - Bengt Andersson

Skyrup - Henrik De Sousa

Skyrup - Kenneth Hansen

Skyrup - Lars Toresson

Skyrup - Magdalena Ljung

Skyrup - Matthsz Håkansson

Skyrup - Per-Ingvar Carlsson

Skälsböke - Anders Carlsson

Isakstorp - Thomas Rönnblom

Svenstorp - Kenneth Nilsson

 

 

2017-06-25

Hej fibergrannar!

Nu efter vår avtalsinlämningsträff i måndags plus några eftersläntrare har vi 260 helt klara avtal. Alltså mycket nära de 300 avtal vi har i vår nuvarande budget för att bygga fibernätet. Bara 40 avtal saknas... Vi har ca 240 fastigheter kvar med hus som inte tecknat avtal, så nog ska vi klara av att få in ytterligare 40 fiberanslutningar.

 

Det är såklart synd att vi inte redan nu kan starta fiberbygget, men vi är säkra på att vi når målet rätt snart. Vi sätter en ny deadline som bygger på både "först till kvarn" och ett datum. Ny deadline för våra fastighetsägare blir att teckna avtal innan vi når 300 anslutningar dock senast 30/7.

 

Vi i styrelsen och våra engagerade fiberambassadörer tar just nu personlig kontakt med de som ännu inte tecknat avtal. Er hjälp som fibergranne är också viktig, prata gärna med de ni känner i bygden och fråga om de tecknat avtal. Om det finns någon ni vill vi ska kontakta speciellt för att svara på specifika frågor om deras fiberanslutningsmöjlighet så bara maila oss vem vi ska ringa.

 

 

2017-06-17

På måndag är det avtalsinlämningsträff i anslutning till deadline. Tvekar du på en fiberanslutning? Se videon där Eskil Carlsson från Gumlösa/Sörby Fiberförening berättar om deras nät som sedan ett par år levererar en snabb, stabil internetuppkoppling till en lägre kostnad än vanligt eftersom fibernätet ägs av föreningen och dess medlemmar (dig). Se videon här...

 

Det har dessa avtalsskrivningsveckor kommit in ca 210 avtal, och om vi på måndag når 300 avtal så stänger vi avtalsskrivningen och bygger nätet! Efteranslutning kommer vara möjlig, men till ett högre pris (se tidigare info om att betala den faktiska gräv och fiberbyggnadskostnaden). Så... Om du ser nyttan av att din fastighet nu eller i framtiden (tänk också på framtidens nya internettjänster) ska kopplas upp till fiber så lämna ditt avtal så att vi har det i handen senast på måndag kväll.

 

Välkommen till avtalsinlämningsträffen på måndag kl. 18:00 vid Skyrup Golf & Hotell. Vi håller till inne vid loungen/baren. Välkomna!

 

 

2017-06-07

1,5 vecka kvar till deadline - Välkommen till våra två avtalsinlämningsträffar. Ett enkelt sätt att lämna in ditt avtal är att komma till en av våra två kvarvarande avtalsinlämningsträffar. Nästa sker nu på söndag 11/6 kl. 18.00 och den sista måndagen 19/6 kl. 18.00, båda på Skyrup Golf & Hotell. Ett annat alternativ är att skriva under, skanna in och e-posta avtalet till oss. Eller skicka det per post. Avtal för nedladdning (fyll i på datorn och skriv ut) finns här

 

Deadline & efteranslutningsmöjlighet

Det underlättar för oss att vi i god tid får in era anslutningsavtal. Har vi tillräckligt antal fiberavtal vid deadline den 18/6 (eller rättare sagt 19/6 på sista avtalsinlämningsträffen) så stänger vi avtalsteckningen och går vidare i projektering för byggstart till hösten. Det kommer vara möjligt för er att senare efteransluta, årsmötet har beslutat att kostnad då är den faktiska gräv och etablerings-kostnaden dock minst 25.000kr (snittkostnad på landsbygd för fiberbyggnation är mellan 40.000-50.000kr). 

 

Vill du inte ha fiber till fastigheten i nuläget så är vi tacksamma om ni meddelar oss detta per e-post till info@matterodsfiber.se så kommer vi inte fortsätta att påminna er om detta erbjudande. 

 

Finansiering

Sparbanken Skåne i Tyringe erbjuder er finansiering av anslutningsavgiften via kortlån.

Läs mer på www.sparbankenskane.se/Privat/kort-och-betalningar/kort/kortlan

 

Projektplan:

18/6 - Deadline anslutningsavtal

Juni - Framtagande underlag upphandling

Juli-aug - Upphandling

Aug-sept - Förberedelser grävning.

Okt-nov 2017 - Byggstart

Våren 2018 - Start upptändning av fibernätet

 

Ditt eget fibernät

Fibernätet som vi bygger görs via en ekonomisk förening (matteröds fiber ek förening) där du som medlem äger det passiva fibernätet. Därmed är det du och andra medlemmar som bestämmer om fibernätet i framtiden. Vi är inte knutna till endast en leverantör för lång framtid, utan konkurrensutsätter efter avtalstid och kan vid önskemål byta till ny kommunikationsoperatör. Dessutom återgår alla intäkter i nätet till dig som medlem, flera andra fiberföreningar bekräftar att kostnaderna är lägre per anslutet hus i ett föreningsdrivet fibernät.

 

Kostnad för fiberanslutning

Det kommer aldrig att bli billigare än nu att få en fiberanslutning i vårt nät! Det är helt enkelt dyrare att projektera och gräva din del av fibernätet i efterhand. Dessutom kan du senare inte ta del av det bidrag för bredband vi nu beviljats och som håller ner kostnaden för fibernätet på en likvärdig nivå med de större tätorterna (det är generellt dyrare att gräva fiber på landsbygden). I samband med avtalsteckning betalas 2.000kr i anslutningsavgift. Senare vid byggstart (grävning) betalar ni 17.000kr i insatsbelopp. Efter byggnation av Fibernätet görs slutavräkning av byggkostnaden (dvs. total kostnad minus det bidrag på ca 8miljoner vi beviljats) och ni återfår alternativt kompletterar ert insatsbelopp enligt självkostnadsprincipen. Du är delägare i nätet via föreningen där vi som nätägare har starka fördelar, vi kommer kunna erbjuda dig konkurrenskraftiga priser på tjänster och vi kommer även gemensamt få en löpande intäkt (kick back) i nätet från kommunikationsoperatörer etc. Det känns helt klart bra!

 

Fiber är en smart investering (tycker vi)!

Det finns många argument för att installera fiber…

•Fiberanslutning gör ditt hus attraktivare vid husförsäljning. Enligt den mäklare vi tillfrågat ställs ofta frågan kring fiber vid husvisning, speciellt när det är yngre personer som ska köpa hus.

•Den fasta telefonen (och därmed även bredband via ADSL) kommer att försvinna.

När det sker är bara en tidsfråga.

•Fiber ger en stabil, jämn och hög hastighet. Lika hög hastighet vid uppladdning som nedladdning. Fibernät är framtidssäkert. Det klarar av bredband, telefoni, tv, film, larm och mycket, mycket mer!

Läs fler argument, och svar på vanliga frågor här under FAQ

 

 

 

2017-06-06

Anslutningsavtalet

Vi har reviderat vårt anslutningsavtal. Tidigare avtal är fortfarande giltiga och behöver inte ändras, revideringen består främst i att markupplåtelsedelen nu inte ingår i avtalet utan tecknas separat. Ändringen berör främst jordbruks och skogsfastigheter, ni som önskar att tidigare tecknat avtal skrivs om till ny version kan kontakta oss via ínfo@matterodsfiber.se. Men vill du inte så behövs det inte, oavsett vilket så kommer vi senare att teckna markupplåtelseavtal med alla där sträckningen för ledningen och övrigt tydliggörs.

 

 

2017-06-04

Ny avtalsinlämningsträff söndag 11/6 kl. 18.00 på Skyrup Golf & Hotell!

Det var många som passade på att komma till vår avtalsinlämning i torsdags. Därför gör vi en ny träff om en vecka, kom till Skyrup Golf & Hotell söndag 11/6 kl. 18.00. Då finns representaner från styrelsen och våra fiberambassadörer på plats för att ta emot era avtal och direkt returnera ett tecknat fiberanslutningsavtal med dig. 

 

 

2017-05-28

Hej fibergrannar!

Vi är nu mitt uppe i avtalsskrivning för att få fiber i bygden. Det är några hektiska veckor just nu där alla avtal måste tecknas inom 3 veckor för att vi ska kunna börja gräva fiber till hösten. Deadline är satt till 18/6, då ska minst runt 300 avtal vara skrivna för att vi ska få en bra ekonomi i projektet och gå vidare med upphandling av entreprenaden (grävning etc). 

 

Fiberavtalsinlämning!

Välkommen på torsdag 1/6 kl. 18.00 till Skyrup Golf och Hotell där du kan lämna in avtalet och få allt påskrivet och klart direkt. Då finns representant från styrelsen på plats för att ta emot era avtal och direkt returnera ett tecknat fiberanslutningsavtal med dig.

 

Anslutningsavgift

I samband med avtalsteckning betalas 2.000kr i anslutningsavgift. I samband med byggstart (grävning) betalar ni 17.000kr i insatsbelopp. Efter byggnation av Fibernätet görs slutavstämning av projektets investeringskostnader för byggnation av nätet och slutavräkning sker av ert insatsbelopp enligt självkostnadsprincipen (dvs. total kostnad minus det bidrag på ca 8miljoner vi beviljats). Ni är delägare via vår gemensamma förening där vi som nätägare har starka fördelar, exempelvis när vi ska upphandla tjänster till i nätet och även den löpande intäkt i nätet vi får från kommunikationsoperatörer etc. Det känns helt klart bra!

 

 

Fiberambassadörer:

Våra fiberambassadörer hjälper oss ute i våra delområden för fiberbyggnation. Fråga gärna dem om du undrar något, och du kan även överlämna ditt avtal till dem.

Deleberga - Rossie Wiktorsson

Horröd - Ann-Christine och Stefan Nilsson

Horröd - Nils Åkesson

Maglehult - Rikard Olofsson

Maglehult - Ulrika Nord Mickels

Matteröd - Jan Andersson

Mjölkalånga - Joakim Karlsson

Mjölkalånga - Lennart Rundberg

Mjölkalånga - Seema Lindgren

Myrarp - Jan Nilsson

Oberöd - Kristine Jönsson

Skyrup - Bengt Andersson

Skyrup - Henrik De Sousa

Skyrup - Kenneth Hansen

Skyrup - Lars Toresson

Skyrup - Magdalena Ljung

Skyrup - Matthsz Håkansson

Skyrup - Per-Ingvar Carlsson

Skälsböke - Anders Carlsson

Styrelse - Isakstorp - Thomas Rönnblom

Svenstorp - Kenneth Nilsson

 

 

2017-05-19

Anslutningsavtal klara att tecknas!

Till hösten startar äntligen fiberbyggnationen i vår bygd. Vi vill därför gärna erbjuda alla fastighetsägare i området en fiberanslutning genom att teckna anslutningsavtal. De fastigheter som tecknar avtal kommer därefter ingå i vår fiberprojektering, dvs planering vilka fastigheter som önskar ansluta sig till fibernätet nu och i framtiden.

 

Ett bra tillfälle att ställa frågor och även kunna lämna in ert anslutningsavtal är vid årsmötet nu på tisdag 23/5 kl. 19.00 i Matteröds församlingshem. Om ni inte kan komma dit så är ni varmt välkomna att kontakta valfri person i styrelsen eller någon av våra fiberambassadörer boende runt om i området. Kontaktuppgifter finner du på vår hemsida www.matterodsfiber.se. Ett annat enkelt sätt att komma i kontakt med oss och mer information är att skicka en fråga till info@matterodsfiber.se 

 

Sammanfattande tids & projektplan:

Maj-Juni: Tecknande av Anslutningsavtal

Juni-Aug: Upphandling av Totalentreprenad samt planering av grävning

Oktober: Start av grävning och byggnation av fibernätet.

 

Vänligen Styrelsen

 

 

2017-04-29

Hej fibergrannar!

Välkommen den 23:e maj 19.00 på årsstämma och informationsträff i Matteröds församlingshem om vårt stundande fiberbygge. Klicka här för att läsa i kallelse/inbjudan på denna länk.

 

Vid informationsträffen kommer vi fördjupa oss i era frågor kring det anslutningsavtal som kommer skickas ut till er (antingen per brev eller mail) veckan innan årsmötet hålls. Vi kommer även vid träffen samla in påskrivna anslutningsavtal från er som då är redo för detta.

 

Tidsplan:

Vår projektplan (som tydligare presenteras vid mötet den 23/5) siktar på att vi till hösten sätter grävskopan i marken och börjar gräva fiber. För att detta ska vara möjligt måste vi under våren få klart (påskrivet) med era anslutningsavtal. Under våren tas även FFU (förfrågningsunderlag) fram inför upphandling av totalentreprenad (projektering och grävning), här är det viktigt att underlaget blir korrekt för att undvika extra kostnader under byggprocessen (och ett av dessa underlag är era anslutningsavtal). Under juni-aug sker upphandling, och byggstart beräknas ske i oktober. Observera att detta är en grov uppskattning, men ger ändå en fingervisning av vår tidsplan.

 

Nätägare blir Matteröds Fiber ekonomisk förening

Vi i styrelsen måste erkänna att den situation som nu uppstått känns riktigt bra! Med det stöd på upp till ca 8 miljoner vi får från EU landsbygdsprogram kan vi säkra att vårt nät blir konkurrensneutralt och ett hållbart alternativ för vår bygd på lång sikt (minst 40-50år). Eftersom vi nu (med stödet från EU) inte längre kan rikta vårt samarbete åt ett enskilt håll så upphör vår avsiktsförklaring med Hässleholms kommun, vår ambition är dock att för bygdens bästa fortsätta ha ett samarbete men vårt projekt måste stå på egna ben. Vi ser det attraktivt att med beviljat EU stöd bygga och senare äga nätet, den enda nackdel är arbetsinsatsen som krävs (främst från styrelsen). Det är attraktivt eftersom stödet vi får täcker upp till 60% av byggkostnaderna, detta ger oss starka fördelar. Förutom att till rimlig kostnad bygga nätet så är föreningen i framtiden ägare av nätet och har en bra position vid förhandling av tjänster i nätet. Dessa fördelar är styrkor för dig som medlem och kund i vårt gemensamma fibernät. Flera fiberföreningar vi pratat med har bekräftat dessa kostnadsfördelar. Så välkommen som medlem och framtida kund i vårt gemensamma fibernät!

 

vänligen Styrelsen

Roger Höjendal, ordförande, Skyrup

Per Alvarsson, kassör, Erikstorp

Pelle Svensson, sekreterare, Matteröd

Johan Jerleryd, ledamot, Maglehult

Henrik Nilsson, ledamot, Mjölkalånga

Magnus Rundberg, ledamot, Mjölkalånga

 

 

2017-04-25

NYTT DATUM för årsstämma är den 23 maj.

Matteröds Fiber ekonomisk förening kallar till årsstämma kl. 19 den 23 maj i Matteröds församlingshem. (Pga. dubbelbokning har vi tyvärr fått byta mötesdag.)

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

 

 

2017-04-10

Fira Fiber!

När: Skärtorsdag 13/4 kl 19.30

Var: Skyrup Golf & Hotell

Hej fibergrannar!

I onsdags beviljades vi bidrag från Jordbruksverket till byggnation av vårt

fibernät. Detta vill vi fira tillsammans med er fibergrannar i bygden! Ni som

vill och kan är välkomna till Skyrup Golf & Hotell nu på torsdag med start

kl 19.30. Var och en betalar egen dryck, och ingen anmälan behövs.

Hoppas så många som möjligt vill dyka upp och fira med oss en stund!

Hälsningar,

Styrelsen

 

 

2017-04-05

Grattis till oss alla!

Matteröds fiber är ett av nio projekt i Skåne, som idag  beviljades stöd för att bygga fibernät. (Styrelsen återkommer med mer information.)

 

 

2017-02-17

Ja! Det blir fiber i bygden!

 

Vi har nu tecknat vår avsiktsförklaring med Hässleholms Fibernät. Även om man aldrig ska "ropa hej innan fibertråden är nedgrävd" så känns det just nu riktigt fint! Innehållet i avsiktsförklaringen blev precis så bra som vi presenterade för er vid vårt medlems- och informationsmöte i söndags.

 

Nu inleds alltså samarbetet där vi i Matteröds fiber på olika sätt ser till att underlätta fibernätsetableringen för Hässleholms Fibernät i vår landsbygd. Målet är att byggstart ska ske under 2017, med andra ord till hösten. Under våren/sommaren förbereds allt, avtal skrivs med er och projektering görs. Vi i styrelsen kommer ha regelbundna projektavstämningar där vi ställer krav och ser till att det som avtalats också genomförs så snabbt som möjligt.

 

Avsiktsförklaringen innehåller även en möjlighet för oss att senare nyttja svartfibernätet (ett extra nät som Hässleholms Fiber alltid lägger ner) där vi kan upphandla valfri tjänsteleverantör och erbjuda er medlemmar en gruppanslutning till troligen attraktiva priser. Detta återkommer vi kring när fibernätet börjar grävas.

 

Det känns helt enkelt mycket bra! Lösningen med Hässleholms fibernät som nätägare och därtill möjlighet till att nyttja svartfibern gör att vi både kan erbjuda er ett bra mervärde samtidigt som vi kommer ha en marknadsneutral nätägare som med jämna mellanrum konkurrensutsätter och erbjuder nya aktörer att leverera tjänster i nätet.

 

Dessutom har vi nu parallellt slutfört den sista ansökningsmöjligheten till Jordbruksverket/Länsstyrelsen. Vårt mål var ju att med allas er hjälp få upp intresseanmälningarna vilket också lyckades! Vårt brev i januari till kvarvarande hushåll, och våra informations- och medlemsmöten med er har haft god effekt. Det verkar som att ni lite extra engagerade medlemmar verkligen förstått betydelsen av intresseanmälningarna och hjälpt oss att bearbeta grannar för att ytterligare få upp anslutningsgraden. Det var en hög nivå redan innan, men nu är den helt perfekt! Detta ökar våra chanser att beviljas stöd. Tack! Om vi får stöd så underlättar det (då gör vi en ny förhandling), men som ni förstår med avsiktsförklaringen så är det inte längre avgörande för att få fiber.

 

Med den nu tecknade avsiktsförklaringen med Fibernät Hässleholm så sätter vi därför direkt igång att förbereda fiberbygget i bygden. När en tidsplanering för alla byggprocesser som ska ske är klar så återkommer vi. Redan på måndag har vi ett första uppstartsmöte med Hässleholms Fibernät!

 

Vänligen styrelsen i Matteröds Fiber

 

Länk till pressmeddelande:

http://www.mynewsdesk.com/se/hassleholms_kommun/pressreleases/avsiktsfoerklaring-tecknad-foer-fiberutbyggnad-i-matteroed-1811777

 

 

2017-02-12

Välkommen till medlems- och informationsmöte!

Söndag 12:e februari kl. 16:00 i Matteröds församlingshem

 

Fiber är nu äntligen på gång att bli verklighet i vår bygd! Vi har nu haft samtal med Hässleholms Fibernät om byggnation av ett fibernät till oss inom Matteröds fibernätsområde. Eftersom vi "ligger i startblocken" och är en starkt engagerad förening med en relativt hög anslutningsgrad / intresseanmälningar så prioriteras vårt område bland Hässleholms kommuns landsbygdsområden. Vi i styrelsen ser Hässleholms fibernät som bästa alternativet och tar därför nu fram en avsiktsförklaring (ett "letter of intent"). Utöver att tydliggöra när fibernätet byggs så beskriver avsiktsförklaringen ansvarsfördelning i samarbetet och de möjligheter vi medlemmar får via Matteröds Fiber. Parallellt med denna uppstart av byggnation så slutför vi också den sista möjligheten till ekonomiskt stöd via jordbruksverket / Länsstyrelsen. Detta och allt om avsiktsförklaringen med Hässleholms fibernät berättar vi om på mötet den 12/2. Välkomna!

 

16:00 Fika framdukat

16:15 Presentation fiberbyggnation

17:15 Avslut, tid för enskilda frågor

 

Alla välkomnas! Om ni har grannar som ännu inte gjort intresseanmälan så ta gärna med dem.

 

Vänligen

Styrelsen Matteröds Fiber

 

 

2016-12-30

Gott Nytt År till alla fibergrannar!

Hoppas allt är bra med er och att julen varit snäll mot alla. Såhär inför nästa år vill vi i fiberföreningen kort passa på att berätta om nuläget i att få fiber till bygden. Spontant ser det faktiskt ganska bra ut inför 2017! Men som ordspråket säger så vill vi inte "ropa hej förrän vi är över ån". Detta är nuläget:

 

Glädjande för oss är att Fiber Hässleholm nu beviljats önskade investeringsmedel och att de sedan tidigare sagt att vårt område (och Farstorp som också har en aktiv fiberförening) ska byggas först bland landsbygdsområdena. Detta är mycket positivt! Vi har haft ett möte med dem i höstas, och en telefonavstämning nu efter fullmäktigebeslutet där de bekräftade att lagd plan kommer följas. De bekräftar att det är en oerhörd styrka att vår fiberförening har upparbetade kontakter och intresseanmälningar, det kommer göra att vi snabbt och effektivt kan bygga fiber hos oss. Vi har bokat ett möte med Fiber Hässleholm i v3 där detaljer diskuteras och ett eventuellt inriktningsbeslut tas. Om allt faller på plats så kan det sedan börja byggas fiber till hösten. Vi återkommer i januari med mer information.

 

Dessutom har vi lagt in en ny ansökan till Länsstyrelsen/Jordbruksverket. Chansen är liten, men får vi bidrag så kommer det vara en stor fördel oavsett vem vi samarbetar med för att bygga fiber. Ansökan får kompletteras fram till den 31/1 och fram tills dess kommer vi arbeta för att få in ytterligare intresseanmälningar, har ni granne som ännu inte gjort intresseanmälan så be honom/henne göra det via vår hemsida. Det är viktigt för oss alla eftersom anslutningsgraden är helt avgörande för att beviljas stöd. Länsstyrelsen ställer nu större krav på underlag till intresseanmälningarna vilket är bra, så borde det varit redan från början (då kanske vi redan tidigare skulle beviljats stöd). Länsstyrelsen tar sitt slutliga beslut 15/3, men som sagt är det vår plan att redan innan dess förbereda en fiberbyggnation.

 

Ett riktigt gott nytt år önskar

Styrelsen Matteröds Fiber

 

 

2016-10-03

Hej medlemmar i Matteröds fiber!

Vårt mål står fast att ordna fiber i bygden, och nu börjar äntligen fibermöjligheterna klarna. Vi har flera alternativ och just nu helgarder vi dessa för att säkra vår fiberutbyggnad.

En möjlighet är fortsatt bidrag från Länsstyrelsen som nu fått 200 nya miljoner att fördela. Dock är det stor konkurrens om dessa bidrag, och urvalskriterierna verkar inte ändras vilket tidigare inte gynnat oss. Vi lägger ändå in en ny ansökan för säkerhets skull.

De andra möjligheterna är att annan aktör bygger nätet och vi i föreningen istället agerar som en samlad påtryckande beställare. Vi har dialog med både Hässleholms kommun och två andra aktörer att bygga fiber. Vad gäller kommunen så behöver deras föreslagna investeringsbudget först beslutas i fullmäktige, detta ärende ska behandlas den 31/10.

Vi i styrelsen arbetar vidare och höjer nu på nytt tempot för att ordna fiber i bygden! Fiberläget börjar helt klart ljusna såhär när höstmörkret närmar sig!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

 

2016-07-06

Analys och framtidsstrategi

Nu har vi från länsstyrelsen fått motivering till månadens avslag. Vi har agerat helt rätt och på bästa sätt konkurrerat om det stöd som finns att ge. Men det räckte inte. Lite trist är det. Men vi i styrelsen ger oss inte, läs lite längre ner om vår strategi framåt.

Denna beslutsomgångens avslag!

Vi hade gjort helt rätt i vår ansökan, men vi var inte ensamma. Bland 52 ansökningar med totalt 1,05miljarder (!) kr hade 37st maxpoäng, av dessa hade 9st liksom vi 100% anslutningsgrad. Slutligen urskildes ansökningarna genom att de 2 största områdena beviljades de 115miljoner kr som fanns att dela ut i denna beslutsomgång. Den största som beviljades ska ha haft ca 2000 hushåll, vi har 262. Vi var alltså bland de nio sista i slutstriden, men ändå långt från att vinna i denna omgångens utdelning av stöd till bredbandsutbyggnad.

Problemet!

Huvudproblemet är att det finns alldeles för lite pengar att dela ut i förhållande till den landsbygd som saknar fiber. Därutöver är det (enligt oss) ett problem att kraven på underlag till anslutningsgrad är alldeles för vaga. Många ansökningar har endast "en generell gissning" av kommande anslutningsgrad vilket har visat sig räcka som underlag. Detta slår enligt oss ut detta första och viktigaste kriterium vilket gynnar större aktörer samt missgynnar enskilda fiberföreningar. Det borde enligt oss istället krävas fysiskt inskickade listor på de intresseanmälningar som finns inför ansökan. Bara en reflektion från oss, tyvärr inget vi kan påverka.

Våra alternativ!

För det första väntas det redan till hösten skjutas till mer pengar att dela ut för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Vi kan och ska såklart lämna in en ny ansökan när/om nya stödpengar kommer. En annan möjlighet är att påverka Hässleholms kommun och deras ansökan till samma landsbygdsstöd. Och en tredje möjlighet är att bygga och på förhand "sälja" nätet till någon attraktiv och intresserad aktör.

Vår strategi!

Vi kommer närmsta månaderna undersöka alla ovan givna möjligheter. Och detta arbete har redan startat! Häromdagen hade vi ett styrelsemöte och fick presenterat lite nya alternativ. Så vi är åter hoppfulla! Och därtill envisa. För visst ska vi, med er hjälp, på ett eller annat sätt få fiber i bygden!

 

 

2016-06-19

Negativt besked!

Nu har vi fått besked från Länsstyrelsen i denna beslutsomgång av bredbandsstöd. Ett negativt besked. De hade 51 ansökningar för totalt 1 050 miljoner och hade 115 miljoner kronor att dela ut. Vi är tyvärr en av dem som inte beviljades stöd vid detta beslutstillfälle.

Vi hade vässat vår ansökan och var ganska hoppfulla men samtidigt luttrade efter den förra beslutsomgången i april. Vi visste att konkurrensen är stenhård. Grundproblemet är helt enkelt att det finns alldeles för lite pengar till stöd i förhållande till de uppsatta målen om kraftigt utbyggt bredband i Sverige.

Vi i styrelsen inväntar just nu själva beslutet (skickas per post till oss) där Länsstyrelsen har motiverat sitt beslut. När vi fått detta så kan vi analysera orsak till avslag och hur vi ska agera framåt. Vi har fortfarande som mål att bygga fiber i bygden, men finansieringen ser ut att bli en större utmaning än vi tänkte oss.

Håll utkik på här på hemsidan och i vår facebookgrupp, där kommer successivt mer information.

 

 

2016-06-12

Bara några dagar kvar! 

Den 15:e juni vet vi om vi beviljats landsbygdsstöd eller inte. Vi har då fått besked om huruvida vi till hösten kan börja bygga fiber i bygden eller inte.  Och vi vet då även om vår lite smått nytänkande ansökan gått igenom eller inte. Spännande!

Vi har tidigare i våras förberett det mesta för att påbörja fiberbygget. Men vi kan inte starta förrän vi beviljats stödet från Jordbruksverket (60% bidrag). Lite smått molokna efter avslaget i april så knöt vi först nävarna i fickan, men sedan laddade vi om. Och tänkte helt nytt!

Kriterierna för landsbygdsstödet är glasklara, de mäter främst målet att så många hushåll som möjligt ska ansluts. Därför blev Bjärekraft i april beviljade 77 miljoner kronor. De uppgav 97% i sin ansökan. Vi har i tänkt helt nytt i ett unikt upplägg med 100%. Egentligen är upplägget ganska enkelt, men ändå unikt tror vi.

Kärnan i upplägget är att det faktiskt inte kostar så mycket mer att gräva fiber till alla när spridingsnätet byggs. Kostnaden är alltså ganska likvärdig oavsett om det är 80%, 97% eller 100% anslutning av hushållen. Grovt beskrivet så kan vi för ungefär samma totalkostnad ansluta alla hushåll till bredbandsnätet. Dock är det viktigt för ekonomin i projektet att vi även fortsatt har en hög intäkt, dvs att en stor andel av våra hushåll, företag och fritidshus tecknar avtal där startavgift betalas för att nyttja tjänsterna i fibernätet.

Krångligt? Ingen fara, om vi beviljas stöd nu den 15/6 så bjuder vi strax därefter in till ett större möte där allt gås igenom i detalj. Nu väntar vi med spänning hur det går med vår ansökan! Info kommer från oss senast 16/6.

 

 

2016-05-16

Nu tar vi i styrelsen nya grepp inför nästa beslutsomgång!

När Länstyrelsen den 12/4 meddelade sina beslut så föll vi platt mot de konkurrerande fibernäten. De som då lyckades beviljas alla 77 stödmiljonerna (Bjäre kraft) hade helt enkelt ett kreativare synsätt i sin ansökan. Först blev vi, liksom ca 50 andra föreningar, lite smått uppgivna. Men därefter desto mer taggade!

Nu har vi hittat en modell som vi tror både ökar chanserna till landsbygdsstöd och även är bättre för bygden i framtiden. Vi kan inte berätta detaljerna i upplägget just nu eftersom vi inte kan riskera att andra föreningar gör likadant och då bli konkurrenter. Men vi i styrelsen är säkra på att upplägget kommer ge oss fördelar både på kort och lång sikt.

Ikväll har vi skickat in vår justerade ansökan, den 15/6 får vi besked! Blir det då positivt besked så är vi redo att senare i höst starta fiberbygget.

 

 

2016-04-12

Tråkiga nyheter!

Tyvärr blev idag ansökan om stöd till vårt fibernätsbygge inte beviljad vid årets första beslutstillfälle. Vi ställer därför in det planerade aktiviteten på söndag den 17/4 i Matteröds församlingshem.

I beslutet går att läsa att de 49 skånska fiberprojekten tillsammans ansökt om 655 miljoner. Länsstyrelsen hade idag vid årets första beslutstillfälle 77 miljoner att dela ut. Den 15 juni kommer ännu ett beslutstillfälle och då delas en lite större summa ut (115 miljoner).

Styrelsen kommer att samlas redan på torsdag för att undersöka hur vi ytterligare kan vässa vår ansökan, för att lyckas få bidrag vid nästa beslutstillfälle.

Skall vi förbättra våra chanser ytterligare så ska vi öka från dagens 75% till 85% anslutningsgrad (då får vi full pott i detta beslutsgrundande kriterium). Detta kommer vi närmsta månaden jobba hårt för! Och vi behöver er hjälp. Prata med grannar och vänner och sprid kunskap och medvetenhet om fibernätets betydelse!

Läs vidare i länsstyrelsens beslut som finns finner ni under här på hemsidan under under fliken dokument.

 

 

2016-04-04

INSTÄLLT att den 17/4 kl 16-18 till att skriva fiberavtal i församlingshemmet.

Det stora avgörande datumet "12/4" närmar sig! Då har Länstyrelsen/Jordbruksverket sin första beslutsomgång och vi inväntar ett förhoppningsvis positivt 8 miljonersbesked... Spännande!

Just nu jobbar vi i styrelsen hårt för att få allt på plats. Förutom kompletteringar till Länsstyrelsen, så har vi dialog med Skatteverket om vår momsregistrering. Markavtal har börjat skrivas, och anslutningsavtalet ligger redo att skickas ut när bidrag och moms strax efter 12/4 förhoppningsvis är klart.

INSTÄLLD skrivstuga för anslutningsavtalen i Matteröds församlingshem den 17/4 kl 16-18. Vi passar på att grilla korv tillsammans och fira att fiberbygget strax sätter igång. Allt rullar på raskt framåt!

 

 

2016-03-21

Beslutat fiberområde

Äntligen har vi i styrelsen, efter mycket dialog och nedlagd energi, avslutat frågan om gränsen för vårt fiberområde. Vi har tagit ett beslut baserat på de grundförutsättningar vi satte i höstas. Det ska finnas 75% anslutningsgrad, och de områden vi utökar till ska ligga i anslutning till annat område som inkluderas i området. I korthet kan sägas att Horröd har inkluderats i vårt ursprungliga fiberområde. Detaljerad information finner ni om ni läser vidare i detta brev som sändes ut igår.

 

 

2016-03-15

Kort rapport från vår Årsstämma

Mer utförlig information om vad som bestämdes på föreningens årsstämma samt protokoll kommer ni snart att kunna hitta här på vår hemsida, men i korta drag så omvaldes styrelsen och vår revisor. Ny förtroendevald i vår förening är revisorsuppleant Malena Jaensson. Kapitalinsats, anslutnings- och medlemsavgift beslöts enligt styrelsens förslag. Under dokument finner ni samtliga årsstämmohandlingar och nu även den presentation styrelsen höll under mötet, samt det Markupplåtelseavtal vi önskar hjälp med att sprida till vägföreningar och samfälligheter i vårt fiberområde.

 

 

2016-03-12

Reviderad tidsplan (enligt styrelsemöte 12/3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-02-17

Välkommen på årsstämma den 14 mars.

Matteröds Fiber ekonomisk förening kallar till årsstämma kl. 18.30 den 14 mars i Matteröds församlingshem. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

(Stämmohandlingarna finner ni under här under fliken dokument.)

 

 

2016-01-12

Vi förlänger deadline intresseanmälan till 15/3 på grund av nytt beslutsdatum hos Länstyrelsen

Nu har Jordbruksverket slutligen fastställt sin föreskrift kring landsbygdsstöd för bredbandsutbyggnad. I föreskriften finns det skrivningar som gör att handläggande myndighet Länsstyrelsen nu senarelagt första beslutstillfälle till den 12/4. Läs mer på Länstyrelsen Skånes sida här.

 

För oss är detta både negativt och positivt. Tråkigt är att detta förskjuter byggnation av fiber i bygden med mellan 2-4 månader. Men positivt är att vi nu ytterligare kan förlänga deadline för intresseanmälan till ca mitten av mars.

 

Reviderad tidplan:

15/3: Ny deadline intresseanmälan

14/3: Års- och Informationsmöte

20/3: Beslut fiberområde (eventuell revidering)

27/3: Reviderad ansökan skickas till Länstyrelsen

28/3-11/4: Dialog med Länstyrelsen vid frågor

12/4: Beslut från Länstyrelsen/Jordbruksverket

15/4-15/5: Offert / fiberavtal om anslutning till medlemmar

15/5: Deadline tecknande av fiberavtal från medlemmar

1/2-30/5: Markavtal tecknas med markägare där fiber ska grävas

15/3

Deadline intresseanmälan

16/3

Besluta om slutligt fiberområdet och eventuell revidering av bidragsansökan

12/4

Beslut från Länsstyrelsen/Jordbruksverket

15/4-15/5

Fiberanslutningsavtal tecknas med medlemmar

12/3-30/5

Markavtal tecknas med markägare

1/5-31/8

Kommunikationsoperatör (KO) upphandlas

1/6-15/8

Totalentreprenad upphandlas

15/9

Byggstart

Sommar 2017

Fibernätet tänds upp (troligtvis i flera etapper)

1/3-30/3: Kommunikationsoperatör förfrågningsunderlag tas fram

15/4-15/5: Kommunikationsoperatör upphandlas

15/4-30/5: Entreprenad förfrågningsunderlag tas fram

1/6-15/8: Entreprenad upphandlas

15/9: Byggstart

Sommar 2017: Start upptändning av fibernätet

 

 

2016-01-02

Informationsträff 12/1 kl.19

Om du vill träffa oss och prata fiber så välkomnar vi dig till informationsträff i Matteröds församlingshem den 12/1 kl. 19:00. En del information har gått ut i brev och mycket finns på vår webbsida, men att träffas och direkt få svar på de frågor man har är alltid bäst! Särskild inbjudan har gått ut till dem inom fiberområdet som ännu inte anmält sig, men alla är varmt välkomma den 12/1.

 

 

2015-12-21

Mål för utökat fiberområde beslutat

Styrelsen har idag tagit beslut om gräns för utökat fiberområde. Vårt mål är att inkludera Brönnestad och Horröd i öster samt områdena Holma och Lindhaga i syd. Samtidigt ser vi tyvärr i dagsläget inte någon möjlighet att inkludera Nösdala och Björkeberga. Nu ska vi göra ett intresseanmälningsryck i det utökade fiberområdet. Läs här vårt brev här till fastighetsägare i Brönnestad och Horröd.

 

 

2015-11-26

Vår extra julafton i bygden, är tyvärr framflyttad i tiden

Tyvärr har Jordbruksverket/Länsstyrelsen flyttat fram behandlingen av första omgången av bidrag. (Är i januari 2016 flyttat ännu en gång till april 2016.) Då håller vi tummarna och hoppas att det blir den extra julafton i bygden vi hoppats på. Det går att läsa mer på Länsstyrelsen i Skånes webbsida.

Detta påverkar dock inte styrelsens intensiva arbete med att hitta kommunikationsoperatörer och svartfiberleverantörer, utforma markägaravtal för ledningsrätt, hitta affärspartners för ekonomitjänter, diskutera skattefrågor med Skatteverket och att utforma förfrågningsunderlag för fiberbygget.

Vi återkommer med en reviderad tidsplan, men även om vi måste flytta fram tidsplanen en månad eller två, jobbar vi hårt för att inte tappa tempo i vårt gemensamma fiberbygge!

 

 

2015-11-07

Lånelöfte från bygdens bank

Ett viktigt steg framåt! I veckan fick vi besked från bygdens bank, Sparbanken Skåne i Tyringe, att vi beviljats lånelöfte 9milj. Ett viktigt steg framåt! Lånelöfte är en förutsättning för att kunna bygga fiber eftersom bidraget från Jordbruksverket utbetalas i efterhand när projektet är klart och redovisat. Stort tack till Tyringe Sparbank!

 

 

 

 

 

2015-10-31

En extra julafton i bygden

Den 15/12! Då är det ju nästan jul. Det är också då som Jordbruksverket/Länsstyrelsen behandlar första omgången av bidrag. Vilken julafton det kan bli i vår bygd! Om vi beviljas landsbygdsstöd så är vi redo att börja bygga fiber redan till våren... Vi håller tummarna...

 

 

2015-10-30

Påminnelse medlemsavgift

För att få en offert på anslutningskostnad måste man ha betalat medlemsavgiften (250 kr), så i dagarna kommer en påminnelse att skickas ut till dem som missat att fixa detta.

 

 

2015-10-19

Bidragsansökan skickad till Jordbruksverket

Nu är grovprojektering klar och bidragsansökan skickad till Jordbruksverket. Totalt är vårt fiberbygge kostnadsberäknat till 13.287.450 kr. Alltså lite mer än 13 miljoner, varav bidrag idag sökt med nästan 8milj.

Om lite mer än en vecka (efter vårt nästa styrelsemöte) återkommer vi med mer information kring anslutningarna i våra ytterområden och nästa steg i vårt fiberbygge.

 

 

2015-10-18

Grovprojektering pågår

I skrivande stund finjusteras på den grovprojektering som krävs för att senare i veckan kunna lämna in vår bidragsansökan till Länsstyrelsen och få del av det EU-bidrag som är en förutsättning för att vi alla skall få rimliga anslutningskostnader till våra fastigheter.

 

 

2015-10-17

Äppelsöndag i Matteröds församlingshem

Imorgon, finns vi på plats och tillgängliga för frågor på Äppelsöndagen, som Matteröds Matteröds byalag anordnar i Matteröds församlingshem.

Välkomna!

(Läs mer om Äppelsöndagen på Matteröds byalags hemsida)

 

 

2015-10-10

Över 300 anmälda!

Vi passerade ännu ett hundratal och har nu 306 intresseanmälningar till vårt fibernät.

 

 

2015-10-09

Vem blir medlem nummer 300?

Nu är det bara drygt ett dygn kvar tills vi stänger ner för intresseanmälningar, så ta en sista fundering innan det är försent. Just nu är vi 297 st anmälda till fiber.

Föreningen har tyvärr, av skäl som legat utanför vår kontroll, varit tvungna att byta Swishnummer. Korrekt Swishnummer är 123 281 64 52

För inbetalning av medlemsavgift (250 kr), läs vidare på sidan om medlemsavgift.

 

 

2015-10-08

Två dagar kvar

I skrivande stund har vi nu 287 intresseanmälningar. Lördag den 10/10 är sista datum för intresseanmälan och inbetalning av medlemsavgift.

 

 

2015-10-05

Fem dagar kvar

Dagsfärsk status på antal intresseanmälningar - 271 st

 

 

2015-10-03

Sju dagar kvar

Glöm inte att sista dag för lämna en intresseanmälan är den 10/10. Antalet ökar dag för dag och just nu har vi 260 intresseanmälningar registrerade för fiberanslutning hos Matteröds fiber.

 

 

2015-09-29

Vår förening är nu registrerad hod bolagsverket

Matteröds fiber ekonomisk förening är nu registrerad hod bolagsverket med organisationsnummer 769630-7755. Antalet intresseanmälda stiger dag för dag. I skrivande stund har föreningen 239 st anmälda till fiber.

 

 

2015-09-24

Glöm inte 10/10 är sista datum för intresseanmälan

Ny lägesrapport. Idag har vi 222 st anmälda till fiber. Vi har nu i dagarna skickat ut brev till alla fastigheter i området som inte har anmält sitt intresse. Och det märks av att fler och fler får upp ögonen för fiber.  Nu börjar tiden gå mot sitt slut angående att anmäla sitt intresse för fiber, glöm inte att sista dag för lämna en intresseanmälan är den 10/10!

 

 

2015-08-01

Över 200 anmälda!

I skrivande stund har vi nu 210 intresseanmälningar. Prata med grannar och vänner - Ju fler vi blir, desto lägre anslutningsavgift för oss alla!

 

 

2015-09-01

Fortsatt stor uppslutning på våra möten

Endast ett fåtal lediga stolar fanns i Matteröds församlingshem, när styrelsen ikväll informerade medlemmarna över vad som hänt och skall hända framöver. Det fanns även tid för frågor och samtal när vi minglade och drack kaffe och kaka.

 

 

2015-08-31

Så betalar du medlemsavgiften

För att få en offert på anslutningsavgift, krävs att man betalt medlemsavgiften i tid!För att få en offert på anslutningsavgift, krävs att man betalt medlemsavgiften i tid! Här kan du läsa hur du betalar medlemsavgiften.

 

 

2015-08-28

Nytt datum för sista intresseanmälan

För att hinna skriva vår ansökan om bidrag till Länsstyrelsen och inte behöva vänta till nästa år, har vi tyvärr varit tvungna att tidigarelägga så att senaste datum för intresseanmälan är den 10 oktober 2015.

 

 

2015-08-11

En ekonomisk förening är bildad

Ansöknigshandlingarna för bildandet av Matteröds fiber - ekonomisk förening, skickas i veckan iväg till bolagsverket. Så snart vi fått ett organisationsnummer, kan vi få ett bankkonto och börja skriva in alla er som vill bli medlemmar i vår fibernätsbyggarförening.

 

 

2015-08-06

På Facebook!

Nu hittar du oss även på Facebook. Självklart når du oss på mail och telefon, som du hittar på kontaktsidan, men du kan nu även nå oss via Facebook.

 

 

2015-08-01

Över 150 anmälda!

I skrivande stund har vi nu 153 intresseanmälningar. Prata med grannar och vänner - Ju fler vi blir, desto lägre anslutningsavgift för oss alla!

 

 

2015-07-30

Alla grannar i bygden!

Vi bygger fiber tillsammans! Inte genom att vi själva bygger den, men genom att vi hjälps åt att sprida informationen och intresset för fiber. Det är helt avgörande för ekonomin att anslutningsgraden blir hög. Det är enkel matematik, desto fler som ansluter desto lägre kostnad. Desto färre som ansluter sig desto högre kostnad (och i värsta fall ingen fiber alls).

 

Vi behöver en hög anslutningsgrad (högt antal intresserade i förhållande till totala antalet fastigheter). Med hög anslutningsgrad så ökar möjligheten till att få bidrag från Jordbruksverket (via länsstyrelsen) och det blir också billigare att gräva när fler fastigheter delar på i princip samma grävkostnad.

 

Som tur är finns det många argument för att dra in ett stabilt och framtidssäkert internet i våra hem här på landsbygden. Det höjer fastighetsvärdet, och det gör livet lite lättare med alla de webbtjänster som finns att nyttja. Även för oss på landsbygden!

 

Så sprid informationen och intresset för att bygga fiber bland alla dina grannar. Det tjänar vi alla på.

 

 

2015-07-29

Nu är vi igång!

Det har strömmat in intresseanmälningar vilket gör att vi nu tar nästa steg mot att bygga fiber i bygden. Igår hade arbetsgruppen sitt andra möte och vi enades om att starta upp den ekonomiska förening som krävs för att samordna både bidrag och oss fastighetsägare på landsbygden. Arbetsgruppen bildar interimsstyrelse fram tills vårt första årsmöte i början av nästa kalenderår.

 

Vi har skapat en projektplan som inom kort stäms av med bl.a. våra samarbetspartners. Inom kort kommer mer information kring både upplägg och deadlines. Men viktigaste just nu är att vi blir ännu fler som gör intresseanmälan till fiberanslutning.

 

 

2015-06-17

Stort intresse vid andra informationsmötet!

Succé! Över 100 personer lyssnade intresserat till den fiberinformation som gavs under kvällen. Johan Jerleryd och Henrik Nilsson som tillsammans med en handfull engagerade fiberfolk bjudit in till kvällens möte är glatt överaskade. Det kom också många frågor vilket tyder på ett bra grundintresse. Frågan är om det räcker, det krävs att många vill ha fiber för att det ska vara lönsamt att bygga fiber här på landsbygden. Nu är det upp till oss alla här i bygden att göra sin intresseanmälan så får vi se om antalet räcker till för att dra in fiber till våra hus. Även detta möte arrangerades i samarbete med Matteröds byalag.

 

 

2015-05-20

Första informationsmötet

Matteröds byalag inbjöd till ett första informationsmötet i Församlingshemmet med information kring ev fibernät i och kring Matteröd.