FAQ / Dokument

Varför fiber ?


Fiber är en framtidssäker och driftsäker infrastruktur med obegränsad kapacitet! Det finns många argument för att installera fiber, här kommer några av dem:


  • Den fasta telefonen kommer att försvinna. När är bara en tidsfråga!


  • Fiber ger en stabil, jämn och hög hastighet. Lika hög hastighet vid uppladdning som nedladdning.


  • Fibernät är framtidssäkert. Det klarar av bredband, telefoni, tv, film, larm och mycket, mycket mer!


  • Du sparar pengar varje månad med flera tjänster via samma uppkoppling.


  • Fiberanslutning gör ditt hus attraktivare vid husförsäljning. Enligt den mäklare vi tillfrågat ställs ofta frågan kring fiber vid husvisning, speciellt när det är yngre personer som ska köpa hus. Hur mycket värdet på huset ökar går inte att svara på, men helt klart påverkar det husförsäljningen.


  • När kopparnätet försvinner från ett område så måste vi boende hitta andra möjligheter för att säkra vår kommunikation.

-Läs här vad Telia har att säga om övergången till framtidens nät.

-Läs här vad PTS (Post- och telestyrelsen) skriver om förändringarna i tele- och bredbandsnäten.

Anslutningsavtal


Teckna avtalet digitalt och enkelt

För att underlätta tecknandet av anslutningsavtalen kan dessa enkelt tecknas digitalt. Gå in på www.fibertillalla.se och skriv in din adress. Era adresser är uppladdade och redo, när ni går in och bokar er anslutning så får ni det rätta priset direkt. Du knappar in adressen och gör en intresseanmälan, sedan får du avtalet i ett mail som signeras på webben med bankid (eller annan webb-legitimering).


Teckna ditt avtal manuellt, skriv ut och skicka per post

Vill du istället skriva ut avtalet och lämna in det till oss vid en fiberträff så går det bra. Gå in på www.fibertillalla.se och registrera dig. Därefter om du vill skriva på avtalet för hand och skicka in per post så går du in igen på www.fibertillalla.se, gå därefter in på din gatuadress igen och hittar ett avtal för nedladdning och utskrift längst ner på sidan.

 

Guide i bilder för www.fibertillalla.se

Nedan bilder beskriver hur du använder www.fibertillalla.se och signerar ditt avtal enkelt direkt med bank ID

Frågor & svar - FAQMedlemsavgift, hur stor är den?

Denna intäkt till föreningen ska täcka våra löpande föreningsavgifter. Just nu är medlemsavgiften beslutad av årsmötet till 250kr/år, men senare kommer den vara lägre eftersom det endast är nu i uppstartsskedet som vi har större omkostnader för utskick, administration och projektering. Inbetalning sker årsvis enligt den medlemsavgift som årsmötet beslutat.


Är fiber framtidsssäkert?

För telefon, internet och annan kommunikation är fiber ett bevisat säkert alternativ för lång framtid. I många områden ersätter fiber faktiskt redan idag det gamla kopparnätet som tyvärr stängs succesivt i Sverige. Om man även i framtiden efter kopparnätets stängning önskar en fast uppkoppling av telefon, och internet så är alternativet en fibernätsanslutning. Det är helt enkelt vårt framtida fasta nät.


Vad blir månadskostnaden?

Det beror på vilka tjänster du köper (internet, TV, telefoni).


Vilken hastighet är vi lovade?

Du kan få 1 Gbit/s, men din hastighet beror på vilken tjänst du köper från tjänsteleverantören.


När börjar fibern grävas ner?

Först ska markavtal tecknas och finprojektering av nätet göras, men en realistisk bedömning är att grävstart är i augusti 2018 och att de första kopplas upp strax innan årsskiftet samt de sista under våren.


Hur djupt gräver man ner kabeln?

På den egna tomten gräver man er den ca. 30 cm, i vanlig terräng ca. 60 cm och på åkermark 80 cm. 


Hur lång är livslängden på fibernätet?

Man vet inte det idag. 1972 installerades den första och den är fortfarande i drift :-)

1990-91 byggdes trafikverkets fibernät och det har inte varit någon försämring. Problemen har främst handlat om dålig kvalitet från början. Även om fibern kanske har begränsad hållbarhet så läggs den ju i en kanalisation (slang), så kan man alltid dra ut den gamla fibern och blåsa in ny. Kanalisationen har i princip obegränsad livslängd.