Projektstöd

Projektstöd


Vi bygger ett bredbandsnät med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling : Europa investerar i landsbygdsområden


Föreningen Matteröds Fiber arbetar för att ett lokalt fibernät för bredband ska byggas i området kring Matteröd i Hässleholms kommun. Området inkluderar Skyrup, Maglehult, Mjölkalånga, Svenstorp och övriga områden gränsande till Matteröd och dess ursprungliga sockengräns.


Vi har per den 5/4 2017 beviljats bredbandsstöd administrerat av Länsstyrelsen på uppdrag av Jordbruksverket. Fibernätets byggnation kommer delvis vara finansierad av europeiska unionen.


Fibernätet ska klara hög kapacitet för framtidens internet och övriga bredbandstjänster. Projektering och uppstart av projektet ska starta snarast och beräknas vara färdigbyggt under 2018 samt slutredovisat senast 30/6 2019.


Klicka här för att visa en skalbar karta i pdf-format över fibernätsområdet.