Projektstöd

Projektstöd


Vi bygger ett bredbandsnät med stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling : Europa investerar i landsbygdsområden


Föreningen Matteröds Fiber arbetar för att ett lokalt fibernät för bredband ska byggas i området kring Matteröd i Hässleholms kommun. Området inkluderar Skyrup, Maglehult, Mjölkalånga, Svenstorp och övriga områden gränsande till Matteröd och dess ursprungliga sockengräns.


Vi har per den 5/4 2017 beviljats bredbandsstöd administrerat av Länsstyrelsen på uppdrag av Jordbruksverket. Fibernätets byggnation kommer delvis vara finansierad av europeiska unionen.


Projektstödet överläts till Zitius som därefter byggde och äger fibernätet (ingår i Telia). 


Klicka här för att visa en skalbar karta i pdf-format över fibernätsområdet.